Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

Evropska komisija je nedavno objavila svoj predlog Direktive o korporativnoj odgovornosti. Ova Direktiva bi mogla da predstavlja značajan korak napred u smanjenju negativnih uticaja koje kompanije imaju na radnike i radnice, lokalne zajednice i životnu sredinu širom sveta. Preko 220 nevladinih organizacija i sindikata iz celog sveta pozdravlja predlog kao suštinski i dugo očekivani korak ka korporativnoj odgovornosti, odgovornom ponašanju i pristupu pravdi.

Ipak, predlog sadrži značajne nedostatke koji će potencijalno sprečiti da Direktiva postigne pozitivan uticaj koji je ljudima i planeti hitno potreban. Dole potpisane organizacije i mreže koje se bore za radnička i ljudska prava i održivu životnu sredinu, a među kojima je i Centar za politike emancipacije, pozivaju Evropski parlament i države članice EU da poboljšaju tekst u skladu sa onim što su građani i građanke EU, radnici i radnice i lokalne zajednice pogođene korporativnim zloupotrebama širom sveta glasno i javno zahtevali. Predlog Evropske komisije mora biti poboljšan ukoliko želimo da stanemo na kraj ugrožavanju ljudskih prava, životne sredine i klime od strane korporacija.

Zajednička izjava odražava naše zajedničke stavove o tome na koji način poboljšati predlog kako bi se garantovalo da će zakon efikasno sprečiti korporativno nanošenje štete ljudskim pravima, životnoj sredini i klimi, kao i da će omogućiti žrtvama korporativne zloupotrebe pristup efikasnim pravnim lekovima.

Naš ključni kolektivni zahtevi su:

• Poboljšati pristup pravdi za žrtve i informisanju o pravima kojima ljudi raspolažu;

• Pojačati klimatske obaveze kompanija;

• Proširiti normativni obuhvat, obuhvat kompanija i lanaca snabdevanja.

Celo saopštenje na engleskom jeziku, sa konkretnim predlozima, možete pronaći klikom OVDE >>>

Zahtevamo doradu Direktive kako bismo osigurali da se zaista zakonski zaustavi kontinutirano sistemsko nanošenje štete ljudima i planeti od strane korporacija. Zahtevamo da se ove izmene unesu u Direktivnu po hitnom postupku. Ne možemo sebi priuštiti da čekamo do kraja ove decenije da ove odredbe postanu realnost jer se kršenje ljudskih prava i uništavanje životne sredine odvija širom sveta na svakodnenom nivou bez prestanka.

Spisak organizacija potpisnica zahteva Evropskoj komisiji da poboljša Direktivu o korporativnoj odgovornosti

Print Friendly, PDF & Email