Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

Odbrana javnih dobara za sada može poslužiti kao čvorišno mesto suprotstavljanja masivnom napadu na socijalna prava. Ovo može biti i dobar način da se, u prvom koraku, povežu različite borbe, kako bi u narednom mogli da postavimo zahtev koji prevazilazi logiku kapitalističke reprodukcije društva.

Pred vama se nalazi prva publikacija koju objavljuje Centar za politike emancipacije, a koja je rezultat konferencije “U borbi za javno dobro: analize strategije i perspektive” održane 7. i 8. aprila 2012. godine. Sadržaj zbornika čine transkripti pojedinih izlaganja sa aprilskih razgovora. Pridodali smo prevod teksta “Kriza kao kapitalistička prilika” Ursule Hjus, britanske teoretičarke, kao i naknadni intervju sa Živoradom Mrkićem, predsednikom Novog sindikata zdravstva. Naravno, više smo nego zahvalni i ostalim izlagačicama i izlagačima (Milan Grujić, Radule Ristić, Sanja Petkovska, Jelena Veljić, Branka Ćurčić, Nebojša Milikić), kao i svima prisutnima koji su aktivnim učešćem doprineli radu konferencije “U borbi za javno dobro: analize, strategije i perspektive”. Publikacija je objavljena uz podršku Fondacije Roza Luksemburg.

Publikaciju možete preuzeti klikom OVDE >>>

SADRŽAJ:

Predgovor

I Konceptualizacija

Stipe Ćurković, Različite konceptualizacije javnog dobra i njihove političke implikacije

II Kontekstualizacija

Ursula Hjus, Kriza kao kapitalistička prilika: Nova akumulacija kroz komodifikaciju javnih usluga

Goran Musić, Od „svačije-ničije“ do nečije, samo čije? Društvena svojina i javno dobro u srpskoj tranziciji

III Konkretizacija

Primož Krašovec, Rad u nauci i kulturi

Vida Knežević, Neoliberalni pritisci u kulturi

Dubravka Sekulić, Lepši i stariji Novi Beograd

Živorad Mrkić, Zdravlje i bolesti kapitalizma

Print Friendly, PDF & Email