Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije
Konferencija: Bilans “tranzicije”

Konferencija: Bilans “tranzicije”

++ Ponedeljak, 8. decembar 16:30 Nada Novaković: Privatizacija u Srbiji – društveni uzroci, akteri i posledice Filip Balunović: Pet fenomena privatizacije na periferiji – slučaj Srbije 18:30 Mislav Žitko: Subordinirana financijalizacija i ograničenja političkog polja...
Izveštaji sa konferencije “Rad, kapital, klasna borba”

Konferencija: Rad, kapital, klasna borba

 ++Četvrtak, 3. april 19:00 Od pune zaposlenosti do fleksibilnog rada – klasna borba u vreme neoliberalizma (Darko Vesić) 21:00 Film: O solidarnosti, [14′] (Kontekst Kolektiv) ++Petak, 4. april 18:00 Izmene u radnim zakonodavstvima – uzroci i posledice (Andrea...
Dragan Janković: Moj radni dan

Dragan Janković: Moj radni dan

Već duže vreme sa napregnutom pažnjom pratim rasprave i sukobe vezane za predlog novog zakona o radu. Želeo bih da kao običan građanin, radnik, dam doprinos ovoj temi za koju smatram da je od značaja za mene kao pojedinca. Radim osam godina kod istog poslodavca ili...