Svi radnici i radnice imaju pravo na dobre i sigurne uslove rada.

Radnice i radnici imaju pravo da se sindikalno organizuju i imaju pravo na zaradu koja će im omogućiti dostojanstven život.

Od maloprodajne cene od 100 evra za jedan par cipela tek 0,5 evra odlazi na plate radnica i radnika u proizvodnji.

Šta je to “kodeks ponašanja” i zašto su takva dokumenta važna?

Uspešne kampanje Clean Clothes Campaign inicijative i drugih organizacija koje se bave radnim pravima dovele su do toga da mnoge kompanije uvedu “kodeks ponašanja”, odnosno, listu standarda koje kompanije očekuju od svojih dobavljača.

Kodeks ponašanja se razlikuje kod raznih kompanija po sadržaju i obavezama koje na sebe preuzimaju, a CCC vrši pritisak na kompanije da daju ovim kodeksima pravi smisao uključivanjem odredbi za implementaciju, monitoring, verifikaciju i rešavanje sporova.

CCC smatra da je kodeks ponašanja dobar ako je njegov opseg jasan i ako se odnosi na sve proizvodne jedinice u celom podugovaračkom lancu.

Model kodeksa ponašanja koji predlaže CCC sastoji se iz osnovnih radnih standarda Međunarodne organizacije rada i nekoliko dodatnih standarda koji uključuju: pravo na dostojanstvenu zaradu, ograničavanje radnog vremena i pravo na zdrave i bezbedne uslove rada.

Kodeks ponašanja za tekstilnu industriju koji predlaže CCC možete videti OVDE >>>

Kodeks ponašanja može biti strateško sredstvo za motivisanje kompanija da počnu da posluju u skladu sa međunarodnim standardima rada. CCC vodi kampanje sa ciljem da kompanije prihvate odgovornost koju sa sobom nosi donošenje kodeksa ponašanja.

Iako kodeksi ponašanja nisu zamena za adekvatnu primenu i poštovanje zakona po nacionalnom radnom zakonodavstvu, oni mogu radnicama biti korisna alatka u zahtevanju boljih radnih uslova i predstavljaju prvi korak na dugom putu eliminisanja zloupotreba u tekstilnoj industriji.

Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije