Moramo da obezbedimo kvalitetan i svima dostupan javni zdravstveni sistem.

Nema dobrog društva bez zdravih ljudi.

Zdravstvo je javno dobro i ne sme biti privatizovano.

O Zdravlju Za Sve

Javno zdravlje, stanje zdravstvenog sistema, kvalitet i dostupnost zdravstvenih usluga, radni uslovi zaposlenih u zdravstvu – ultimativna su politička pitanja.

Globalna zdravstvena kriza izazvana pandemijom COVID-19 na bolan je način pokazala nedostatak ulaganja u javno-zdravstveni sistem, oslabljeno poverenje javnosti u struku i nauku, ali i ograničen domet privatnih zdravstvenih ustanova koje su primarno profitno orijentisane.

CPE je u prošlosti radio na pilot studiji o stanju zdravstvenog sistema u Srbiji, „Kako izlečiti zdravsto: kako smo dospeli ovde i šta dalje?“ (2016).

S obzirom da je pandemija korona virusa ogolila posledice višedecenijskog lošeg upravljanja zdravstvenim sistemom u Srbiji, uvereni smo da je neophodno nastaviti rad na istraživanju sistemskih problema, promovisanju ideja zdravstvene zaštite kao obaveznog osnovnog ljudskog prava, kao i angažmanu da se zdravstvu vrati status javnog dobra.

Centar za politike emancipacije

info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE

Partnerske organizacije