Svi radnici i radnice imaju pravo na dobre i sigurne uslove rada.

Radnice i radnici imaju pravo da se sindikalno organizuju i imaju pravo na zaradu koja će im omogućiti dostojanstven život.

Od maloprodajne cene od 100 evra za jedan par cipela tek 0,5 evra odlazi na plate radnica i radnika u proizvodnji.

Koliko novca od jednog kupljenog proizvoda odlazi na plate radnica i radnika?

Po relevantnim procenama, od maloprodajne cene od 100 evra za jedan par cipla, u proseku 0,5 evra ide na plate radnica (odnosno 0,5% od maloprodajne cene). Nasuprot tome kompanija ostvaruje profit od 13 evra (13% maloprodajne cene). Troškovi rada variraju u zavisnosti od mnoštva faktora, ali gotovo nikad ne prelaze 5% od ukupne maloprodajne cene. Ovo važi i za najjeftinije poizvode niskobudžetnih (jeftinijih) brendova.

U najneprihvatljivijem scenariju, ukoliko bi se plate radnica duplirale i ako bi ovaj trošak bio direktno prenet na potrošače, proizvod bi koštao samo 5% više: dakle, par cipela bi umesto 100 evra koštao 105 evra. U suštini, kompanije (brendovi) bi trebalo da apsorbuju ovo povećanje, a da cena finalnih proizvoda ostane ista.

Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije