Svi radnici i radnice imaju pravo na dobre i sigurne uslove rada.

Radnice i radnici imaju pravo da se sindikalno organizuju i imaju pravo na zaradu koja će im omogućiti dostojanstven život.

Od maloprodajne cene od 100 evra za jedan par cipela tek 0,5 evra odlazi na plate radnica i radnika u proizvodnji.

Zar nisu nacionalne vlade odgovorne za regulisanje radnog zakonodavstva i uslova rada u određenoj državi?

U principu, da. Međutim, u praksi vlade nisu jedine koje su odgovorne, jer čak i ako žele da unaprede neke stvari zavisne su od raznih vrsta ekonomskih i političkih ograničenja.

Sve vlade imaju odgovornost da štite prava radnika i radnica, regulišu rad kompanija i strana ulaganja. Međutim, mnoge tekstilne radnice žive u zemljama u kojima se sindikalni rad zabranjuje, zakoni o radu se ne poštuju i gde je rasprostranjena korupcija.

Partneri Clean Clothes Campaign mreže lobiraju za bolje radno zakonodavstvo i efikasniju primenu zakona u zemljama iz kojih dolaze. Međutim, čak i kad žele, pojedinačne vlade su često nemoćne protiv velikih kompanija. Sa druge strane, brendovi imaju moć – i odgovornost – da izvrše ogroman uticaj na svetsku industriju odevnih predmeta i obuće i da osiguraju da uslovi rada i plate ispunjavaju više međunarodne standarde.

Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije