Centar za politike emancipacije
info@cpe.rs
www.cpe.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

Svi radnici i radnice imaju pravo na dobre i sigurne uslove rada.

Radnice i radnici imaju pravo da se sindikalno organizuju i imaju pravo na zaradu koja će im omogućiti dostojanstven život.

Od maloprodajne cene od 100 evra za jedan par cipela tek 0,5 evra odlazi na plate radnica i radnika u proizvodnji.

Prijavite problem

Ukoliko radite u tekstilnoj industriji i svedočili ste kršenju radnih prava, javite nam se, učinićemo sve što je u našoj mogućnosti da vam pružimo sve relevantne pravne informacije i tako vam pomognemo. U saradnji sa advokatskom kancelarijom Marković ponudićemo vam besplatnu pravnu pomoć.
Garantujemo anonimnost svima koji nam se jave, kao i da će sve informacije koje nam budu prosleđene biti zaštićene.

Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije