Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

Na konferenciji za novinare koja će biti održana u Medija centru u sredu, 7. aprila, sa početkom u 9:30, predstavićemo koncepta Regionalne najniže plate za život u Evropi koju je razvila mreža Clean Clothes Campaign

Učesnice/i:

Bojana Tamindžija, nacionalna koordinatorka mreže Clean Clothes Campaign

Danilo Ćurčić, A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava

Uroš Savić, predsednik sindikata “Sloga” u fabrici Falc East, Knjaževac

Zoran Ristić, viši savetnik za ekonomska i socijalna pitanja, UGS “Nezavisnost”

Razgovor će voditi Vladimir Simović, Centar za politike emancipacije.

Clean Clothes Campaign, međunarodna inicijativa koja se bavi uslovima rada u tekstilnoj industriji širom sveta, napravila je regionalni proračun najniže plate za život (living wage) za zemlje Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope. Među ovim zemljama nalazi se i Srbija, u kojoj je zakonom definisana minimalna zarada čak tri puta niža od procenjenog iznosa plate za život.

Plata za život (living wage) je koncept koji polazi od objektivnih troškova života i govori nam koji je to najniži iznos zarade koji bi radnicama i radnicima omogućio elementarno pristojan život. Iako je plata za život ljudsko pravo koje je prepoznato u dokumentima Ujedinjenih nacija i Evropske unije, zarade koje prima većina zaposlenih u ovom delu Evrope mogu se okarakterisati kao sirotinjske. One retko prelaze zakonski definisanu minimalnu zaradu koja je toliko niska da se nalazi daleko ispod granice siromaštva kako je definiše Evropska unija. Naša istraživanja su pokazala da u regionu Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope minimalna zarada u proseku iznosi tek 25% od iznosa plate za život.

Istovremeno, velike kompanije koje organizuju proizvodnju u zemljama jeftine radne snage ubiraju enormne profite, čak i u vreme aktuelne pandemije. Oni koriste situaciju u kojoj se nalaze siromašne zemlje Evrope koje se, u pokušaju da privuku strane investicije, međusobno takmiče u snižavanju cene rada i urušavanju radnih prava. Velike kompanije koriste svoju poziciju moći kako bi dalje oslabile položaj sindikata i podigle nivo eksploatacije radne snage.

Kao odgovor na ovu neprihvatljivu situaciju Clean Clothes Campaign mreža napravila je proračun Regionalne najniže plate za život u Evropi (Europe Floor Wage). Naša računica zasnovana je na istraživanjima troškova života u 15 evropskih zemalja u kojima se proizvodi odeća i obuća za najveće svetske kompanije, uključujući i sedam država članica EU.

Naš koncept ima prekogranični karakter. To znači da je obračunat za sve zemlje Centralne, Istočne i Juzgoistočne Evrope, shodno lokalnim troškovima života. U svim zemljama ove regije krećemo istovremeno u kampanju zagovaranja plate za život jer smo svesni da se jedino udruženim snagama možemo suprotstaviti trci ka dnu u koju nas uvlači konstantna borba u privlačenju direktnih stranih investicija.

Šta je sve uključeno u iznos plate za život? Kao univerzalno ljudsko pravo plata za život predstavlja najniži nivo zarade koji radnica i radnik mogu da prime i treba da pokrije troškove hrane, odeće, stanovanja i komunalija, javnog prevoza, obrazovanja, zdravstvene zaštite, kao i da omogući diskrecioni dohodak (minimalnu mogućnost štednje). Za razliku od zakonski definisane minimalne zarade, plata za život nadilazi puko preživljavanje i omogućava puno učešće u društvenom životu.

Regionalna najniža plata za život u Evropi je alat koji služi tome da pokaže kompanijama i lokalnim vladama kolika je zarada od koje se može elementarno dostojanstveno živeti, a sindikati i nevladine organizacije mogu koristiti ovu kalkulaciju kako bi ojačali svoju pregovaračku moć u borbi za bolje uslove života i rada.

Krajnje je vreme da radnice i radnici u zemljama Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope budu adekvatno plaćeni za svoj rad. Naš zahtev je da kompanije javno definišu konkretne i merljive korake koji bi omogućili da se u razumnom roku radnicama i radnicima duž celog lanca snabdevanja obezbedi plata za život. Takođe, vlade država, baš kao i institucije EU, imaju obavezu da poštuju ljudska prava radnica i radnika i obezbede da zakonski definisane minimalne zarade budu definisane tako što obezbeđuju ljudima izlazak iz zone siromaštva.

Clean Clothes Campaign je međunarodna mreža koja radi na poboljšanju uslova rada u globalnoj industriji odeće i obuće. CCC okuplja 250 organizacija i sindikata iz celog sveta. Centar za politike emancipacije je nosilac aktivnosti CCC u Srbiji.

Print Friendly, PDF & Email