Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

Ovog februara kreće novi ciklus predavanja u okviru programa Studije socijalizma!

Prijavite se najkasnije do nedelje 7. februara u ponoć.

Sve informacije o Studijama socijalizma možete pronaći OVDE >>>

Prijavu za Studije socijalizma 2021 možete popuniti OVDE >>>

Učešće u programu je besplatno, a broj učesnika i učesnica je ograničen.

Zbog epidemiloške situacije predavanja će biti održavana onlajn.

Studije socijalizma su program političkog obrazovanja tokom kojeg se učesnice i učesnici upoznaju sa osnovama socijalističke teorije i prakse. Tokom 2021. godine organizovaćemo dva kursa. Prvi, Prevazići kapital, biće organizovan tokom proleća i fokusiraće se na osnovne teorijske koncepte, razumevanje protivrečnosti kapitalizma i mogućnosti njegove promene.

Program počinje u subotu 27. februara. Predavanja će se održavati svake druge subote od februara do jula i uključivaće dev tročasovnih sesija. Tematski su podeljena u sledeće celine:

– O čemu govorimo kada govorimo o socijalizmu?

– Socijalni pokreti, sindikati i pitanje organizovanja

– Roba, novac, kapital

– Eksploatacija u kapitalističkom načinu proizvodnje

– Osnove marksističkog feminizma

– Teorija ideologije

– Društvene forme proizvodnje: Zašto je važan javni sektor?

– Socijalizam u Jugoslaviji: Nastanak, uzroci pada i šta dalje

Otvoreni poziv za prijavljivanje traje do 7. februara. Svaka prijava mora sadržati kratku narativnu biografiju, motivaciono pismo i kontakt osobe koja se prijavljuje. Često nas pitaju da li je motivaciono pismo neophodno. Pošto dobijamo jako veliki broj prijava, a možemo primiti ograničeni broj ljudi, motivaciono pismo nam pomaže da napravimo najbolju moguću selekciju i počnemo da radimo sa ljudima kojima će program najviše koristiti. Za program Prevazići kapital – Studije socijalizma 2021 možete se prijaviti tako što ćete popuniti formular koji se nalazi na našem sajtu ili tako što ćete sve gore navedene informacije poslati na mejl adresu info@cpe.org.rs.

O našoj odluci ćemo vas obavestiti najkasnije 15. februara.

Realizacija programa podržana je od strane Rosa Luxemburg Stiftung – Southeast Europe i transform! europe.

Print Friendly, PDF & Email