Socijalizam nije stvar prošlosti, socijalizam je pitanje naše budućnosti.

Vratimo socijalizam u igru.

Cilj Studija socijalizma je artikulacija kritike kapitalizma u pravcu njegovog prevazilaženja.

Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije