Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

Ovog februara kreće novi ciklus predavanja u okviru kursa Prevazići kapital – Studije socijalizma 2022!

Prijavite se najkasnije do nedelje 13. februara u ponoć.

Sve informacije o Studijama socijalizma možete pronaći OVDE >>>

Prijavu za kurs Prevazići kapital – Studije socijalizma 2022 možete popuniti OVDE >>>

Učešće u programu je besplatno, a broj učesnika i učesnica je ograničen.

Zbog epidemiloške situacije predavanja će biti održavana onlajn.

Dizajn vizuala: KURS

Studije socijalizma su program političkog obrazovanja koji se sastoji od različitih kurseva, seminara i čitalačkih grupa. Cilj ovog programa jeste da se učesnice i učesnici upoznaju sa osnovama socijalističke teorije i prakse kako bi se opskrbili analitičkim aparatom koji smatramo neophodnim za razumevanje kompleksne društvene stvarnosti. Ipak, namera je da se ode i korak dalje od pukog zadovoljavanja intelektualne znatiželje – da se kroz zajednički rad i diskusije razvija kritičko mišljenje.

Kurs Prevazići kapital – Studije socijalizma 2022 biće organizovan tokom proleća i fokusiraće se na osnovne teorijske koncepte, razumevanje protivrečnosti kapitalizma i mogućnosti njegove promene.

Program počinje u subotu 26. februara, a predavanja će se održavati svake druge subote od februara do jula i uključivaće deset četvoročasovnih sesija, koja su tematski podeljena u sledeće celine:

– O čemu govorimo kada govorimo o socijalizmu?

– Roba, novac i kapital kao osnovni elementi strukture društvenih odnosa

– Eksploatacija u kapitalističkom načinu proizvodnje

– Država i kapital

– Društvene forme proizvodnje: Zašto je važan javni sektor?

– Osnove marksističkog feminizma

– Socijalizam u Jugoslaviji: Nastanak, uzroci pada i šta dalje

– Mogućnost socijalističke alternative danas

Otvoreni poziv za prijavljivanje traje do 13. februara. Svaka prijava mora sadržati kratku narativnu biografiju, motivaciono pismo i kontakt osobe koja se prijavljuje. Često nas pitaju da li je motivaciono pismo neophodno. Pošto dobijamo jako veliki broj prijava, a možemo primiti ograničeni broj ljudi, motivaciono pismo nam pomaže da napravimo najbolju moguću selekciju i počnemo da radimo sa ljudima kojima će program najviše koristiti. Za program Prevazići kapital – Studije socijalizma 2022 možete se prijaviti tako što ćete popuniti formular koji se nalazi na našem sajtu ili tako što ćete sve gore navedene informacije poslati na mejl adresu info@cpe.org.rs.

O našoj odluci ćemo vas obavestiti najkasnije 19. februara.

Realizacija programa podržana je od strane Rosa Luxemburg Stiftung – Southeast Europe i transform! europe.

Print Friendly, PDF & Email