Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

Ovog februara kreće novi ciklus predavanja u okviru programa Studije socijalizma!

Prijavite se najkasnije do nedelje 26. februara u ponoć.

Sve informacije o Studijama socijalizma možete pronaći OVDE >>>

Prijavu za kurs Studije socijalizma 2023 – Prevazići kapital možete popuniti OVDE >>>

Program će se odvijati uživo u Beogradu, učešće je besplatno, a broj učesnika i učesnica je ograničen.

Studije socijalizma su program političkog obrazovanja tokom kojeg se učesnice i učesnici upoznaju sa osnovama socijalističke teorije i prakse. Tokom 2023. godine organizovaćemo dva kursa. Prvi, Prevazići kapital fokusiraće se na osnovne teorijske koncepte, razumevanje protivrečnosti kapitalizma i mogućnosti njegove promene.

Dizajn vizuala: Žiška

Predavanja će se održavati svake druge subote od kraja marta do sredine jula i uključivaće devet tročasovnih sesija. Tematski su podeljena u sledeće celine:

– Kako razumemo osnovne koncepte socijalizma?

– Roba, novac i kapital kao osnovni društveni odnosi u kapitalizmu

– Teorija eksploatacije, kapitalistički proces proizvodnje i prometa

– Klasna borba i teorija kriza

– Država i kapital

– Osnove marksističkog feminizma

– Teorija socijalne reprodukcije

– Društvene forme proizvodnje: Zašto je važan javni sektor?

– Socijalizam u Jugoslaviji: Nastanak, uzroci pada i šta dalje

– Mogućnost socijalističke alternative danas

Otvoreni poziv za prijavljivanje traje do 26. februara. Svaka prijava mora sadržati kratku narativnu biografiju, motivaciono pismo i kontakt osobe koja se prijavljuje. Često nas pitaju da li je motivaciono pismo neophodno. Pošto dobijamo jako veliki broj prijava, a možemo primiti ograničeni broj ljudi, motivaciono pismo nam pomaže da napravimo najbolju moguću selekciju i počnemo da radimo sa ljudima kojima će program najviše koristiti. Za kurs Studije socijalizma 2023 – Prevazići kapital možete se prijaviti tako što ćete popuniti formular koji se nalazi na našem sajtu ili tako što ćete sve gore navedene informacije poslati na mejl adresu info@cpe.org.rs.

O našoj odluci ćemo vas obavestiti najkasnije do 13. marta.

Realizacija programa podržana je od strane Rosa Luxemburg Stiftung – Southeast Europe i transform! europe.

Print Friendly, PDF & Email