Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

Ovog marta kreće novi ciklus predavanja u okviru programa Studije socijalizma!

Prijavite se najkasnije do nedelje 03. marta u ponoć.

Sve informacije o Studijama socijalizma možete pronaći OVDE >>>

Prijavu za kurs Studije socijalizma 2024 – Prevazići kapital možete popuniti OVDE >>>

Program će se odvijati uživo u Beogradu, učešće je besplatno, a broj učesnika i učesnica je ograničen.

Studije socijalizma su program političkog obrazovanja tokom kojeg se učesnice i učesnici upoznaju sa osnovama socijalističke teorije i prakse. Tokom 2024. godine organizovaćemo dva kursa. Prvi, Prevazići kapital fokusiraće se na osnovne teorijske koncepte, razumevanje protivrečnosti kapitalizma i mogućnosti njegove promene.

Dizajn vizuala: Miladin Miletić

Predavanja će se održavati svake druge subote od kraja marta do početka jula i uključivaće devet četvoročasovnih sesija. Tematski su podeljena u sledeće celine:

– Kako razumemo osnovne koncepte socijalizma

– Zašto novac upravlja svetom: roba, novac i kapital kao osnovni društveni odnosi u kapitalizmu

– Gde su granice eksploatacije: kapitalistički proces proizvodnje i prometa

– Od krize do krize: zašto su ekonomski poremećaji sastavni deo kapitalizma

– Čiji interes je javni interes: država, kapital i klasna borba

– Finansijalizacija i komercijalizacija društva: strukturne osnove savremene faze kapitalizma

– Zašto je važna feministička kritika političke ekonomije

– Dileme i debate levog feminizma: zašto teorija socijalne reprodukcije

– Socijalizam u Jugoslaviji: nastanak, uzroci pada i šta dalje

Otvoreni poziv za prijavljivanje traje do 03. marta. Svaka prijava mora sadržati kratku narativnu biografiju, motivaciono pismo i kontakt osobe koja se prijavljuje. Često nas pitaju da li je motivaciono pismo neophodno. Pošto dobijamo jako veliki broj prijava, a možemo primiti ograničeni broj ljudi, motivaciono pismo nam pomaže da napravimo najbolju moguću selekciju i počnemo da radimo sa ljudima kojima će program najviše koristiti. Za kurs Studije socijalizma 2024 – Prevazići kapital možete se prijaviti tako što ćete popuniti formular koji se nalazi na našem sajtu ili tako što ćete sve gore navedene informacije poslati na mejl adresu info@cpe.org.rs.

O našoj odluci ćemo vas obavestiti najkasnije do 15. marta.

Realizacija programa podržana je od strane Rosa Luxemburg Stiftung – Southeast Europe i transform! europe.

Print Friendly, PDF & Email