Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

Centar za politike emancipacije najoštrije osuđuje pokušaje zastrašivanja radnika i radnica, sindikalnih predstavnika i funkcionera koje kompanija “VALY DOO” iz Valjeva vrši tužbom kojom se zahteva zatvorska kazna za predsednika sindikata Sloga Željka Veselinovića.

Kako je Sloga saopštila, firma “VALY DOO” optužila je Veselinovića da je svojim izjavama u javnosti, u svojstvu predsednika sindikata, imao nameru da naruši poslovni ugled i kreditnu sposobnost te kompanije. Putem privatne tužbe VALY zahteva zatvorsku kaznu za predsednika sindikata Sloga, i to nakon njihove odluke da 2021. godine tehnološkim viškom proglasi 150 radnica u pogonima u Valjevu i Loznici kada su bez posla ostale samohrane majke.

Centar za politike emancipacije smatra da je u pitanju pritisak bez presedana na sindikat koji u ovoj firmi ima svoje predstavnice koje se svakodnevno bore za bolje uslove rada. Sumnjamo da je u pitanju tužba sa ciljem finansijskog iscrpljivanja jednog sindikata. Ugled kompanije “VALY DOO” ne može urušiti sindikat koji se bori za prava radnika i radnica već sam menadžment koji svojim radnicama isplaćuje zarade koje su daleko ispod plata dovoljnih za dostojanstven život, forsira ljude da rade u uslovima koji nisu adekvatni i daje otkaze samohranim majkama.

Predstavnice i predstavnici CPE i CCC u poseti sindikalnim aktivistkinjama u kompaniji “VALY DOO”

Ovom prilikom podsećamo organizacije civilnog društva, ostale sindikate i političke snage da su sindikati ključne institucije za funkcionisanje jednog društava, da je pravo na sindikalno udruživanje garantovano ustavom te da je u pitanju opasan presedan u kojem se zahteva krivična odgovornost i zatvorska kazna za veoma lako proverljive tvrdnje. Pozivamo sve da stanu u odbranu jednog sindikata i pruže moralnu a, ukoliko bude potrebno, i finansijsku podršku sindikatu Sloga koji se, zbog pokušaja zaštite radnica, nalazi pod ogromnim pritiskom jedne kompanije.

Centar za politike emancipacije aktivno sarađuje sa radnicama kompanije “VALY DOO” već nekoliko godina. Kroz mehanizme mreže Clean Clothes Campaign, čiji smo deo, pokrenućemo aktivnosti kako bismo izvršili i međunarodni pritisak na kompaniju da prestane da zastrašuje svoje zaposlene i da energiju preusmeri u rad na poboljšanju uslova rada u svojim pogonima.

Print Friendly, PDF & Email