Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

Centar za politike emancipacije pruža svoju punu podršku radnicama i radnicima Jure iz Leskovca.

Naime, štrajkački odbor je od predstavnika menadžmenta tražio da se plata poveća za 20%, jer je osnovna zarada radnika minimalac. Osim povećanja plate, radnici su takođe tražili da bonusi budu stimulativni, a ne kazneni, odnosno da ne dolazi do njihovog ukidanja ukoliko imate dane bolovanja u toku meseca. To znači da je dovoljno da niste prisutni dan ili dva tokom meseca i vaša plata će biti na nivou minimalne zarade, jer će vam biti ukinuti bonusi. Zahtevi radnika odnose se i na povećanje toplog obroka sa 250 na 400 dinara, ali i na ulaganje u vrednosti od 5 miliona dinara kojim bi se radnicima i radnicama obezbedili normalni uslovi u toaletima – toalet papir, sapun i preko potrebno preuređenje istih kako bi uopšte mogli da se koriste.

Centar za politike emancipacije smatra da su ovi zahtevi radnika i radnica u štrajku opravdani i da je nužno njihovo ispunjenje da bi se ostvarili minimalni uslovi za nastavak rada u ovoj fabrici. Minimalna zarada nije dovoljan za preživljavanje, a “apsolutna prisutnost” je nezakonita i na kraju krajeva protivustavna.

Plata mora biti dovoljna da zadovolji osnovne egzistencijalne i socijalne potrebe radnika ili radnice i njihovih porodica. Minimalna zarada je ove godine oko 47.000 dinara, dok je plata za život za 2023. godinu iznosila 144.457 dinara. Bonus za “apsolutnu prisutnost” drži radnike i radnice ucenjenima jer jedino uz pomoć tog dodatka na zaradu oni uspevaju da svoje plate učine nešto boljim. Bonusi, baš kao što i radnici i radnice zahtevaju, ne smeju imati diskriminišući i kažnjavajući karakter.

FOTO: Facebook / Samostalni sindikat “Yura Leskovac”

U Juri u Leskovcu radi preko 3100 radnika, a 800 radnika i radnica učlanjeno je u “Savez samostalnih sindikata” samo u Leskovcu, dok sa radnicima u Rači i Nišu ovaj sindikat ima preko 1000 radnika. Kako smo ranije saznali Jura iz Leskovca pretila je radnicima odlaskom iz Srbije i preseljenjem poslovanja i rada u Tunis. Predsednik ovog sindikata, Predrag Stojanović, izjavio je da je menadžment ovih dana pretio radnicima ukidanjem letnjih bonusa kao i spiskovima za otpuštanje, iako je poslovodstvo pred inspektorima izjavilo da do toga neće doći. U svojoj izjavi Stojanović navodi “da su radnici pokidali lance straha, te da niko ne može da preti ljudima koji motaju kablove za minimalnu zaradu u teškim uslovima rada”.

Iz istraživanja koje je Centar za politike emancipacije sproveo vezano za uslove rada u automobilskoj industriji, a koje je urađeno kroz dubinske intervjue sa radnicima i radnicama zaposlenim u deset fabrika automobilske industrije u Srbiji, zaključeno je sledeće:

• 70% radnika nije zadovoljno uslovima rada u fabrikama, tek svaki dvadeseti jeste,

• Radna nedelja u proseku traje 44 sata, a najduža prijavljena radna nedelja je 76 radnih sati,

• Prosečna plata je 70.000 dinara, ali sa isplaćenim bonusima, naknadama za noćni i prekovremeni rad,

• Prosečna ugovorena zarada je niža od ove i u proseku iznosi 50.000 dinara,

• Jedna četvrtina ispitanika prijavljuje zaradu koja je u iznosu minimalca,

• Bonusi vezani za apsolutnu prisutnost su strukturna stvar koju poslodavac nameće, čime se ukida pravo na bolovanje, a radnici drže pod pritiskom da rade i bolesni ne bi li koliko toliko popravili svoj finansijski položaj,

• Štrajkovi su praktično nepostojeći, mahom zbog straha zaposlenih od otkaza.

Sve što smo iz istraživanja saznali, pokazuje koliko su loši i problematični uslovi rada u automobilskoj industriji. Dve trećine ispitanika želi da promeni posao, ali ističu da su nažalost uslovi rada u drugim fabrikama u njihovom mestu, ako ih uopšte i ima, isti ili lošiji te da nemaju izbora. Sveprisutno je i ukidanje onih prava koja su zagarantovana Zakonom o radu, ali i mogućnost sindikalnog organizovanja jer su pritisci na predstavnike istih kao i same radnike veoma prisutni.

Zato solidarno izražavamo punu podršku radnicama i radnicima Jure u štrajku u nadi da će njihov primer borbe za bolje uslove rada pratiti i radnice i radnici iz celog sektora.

Rezultate istraživanja o položaju radnika i radnica u automobilskoj industriji u Srbiji možete pročitati klikom OVDE >>>

Print Friendly, PDF & Email