Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

Predstavljamo vam novo istraživanje Centra za politike emancipacije o uslovima rada u automobilskoj industriji u Srbiji.

Istraživanje je zasnovano na dubinskim intervjuima koji su obavljeni sa pedeset radnika i radnica koji su zaposleni u deset fabrika u Srbiji. Dobijeni nalazi prikazuju perspektivu radnika i radnica o uslovima rada, bezbednosti na radu, zaradama i generalno kvalitetu života zaposlenih u lancima snabdevanja velikih kompanija koje u okviru automobilskog sektora deo svoje proizvodnje obavljaju i u Srbiji.

Uvid u stanje radnih prava i položaj radnica i radnika ima za cilj da podstakne dijalog između predstavnika zaposlenih i poslodavaca radi unapređenja poslovanja, a u kontekstu postojeće i najavljene međunarodne legislative koja multinacionalne korporacije obavezuje na poštovanje radnih prava, standardizaciju radnih uslova i usvajanje ekoloških standarda o održivom poslovanju duž celog lanca snabdevanja.

Rezultati istraživanja pokazuju da postoje ozbiljni izazovi kada su u pitanju uslovi rada, ali i ukazuju na oblasti u kojima je moguće unapređenje kroz saradnju svih zainteresovanih strana.

Publikaciju možete preuzeti klikom OVDE >>>

Publikaciju na engleskom jeziku možete preuzeti klikom OVDE >>>

Sažetak istraživanja dostupan je klikom OVDE >>>

Istraživanje i publikacija su realizovani u okviru projekta Nemačke razvojne saradnje “Inicijativa za globalnu solidarnost” koji finansira nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ).

Analiza, rezultati i preporuke u ovom radu predstavljaju mišljenje autora i ne odražavaju nužno stav Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ).

Print Friendly, PDF & Email