Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

Završili smo drugu godinu Studija socijalizma i počinjemo pripreme za treću.

Centar za politike emancipacije vas poziva da se prijavite za učešće u novoj generaciji Studija socijalizma, programu koji će biti organizovan tokom 2019. godine u Beogradu.

Sve informacije o Studijama socijalizma možete pronaći OVDE >>>

Prijavu za Studije socijalizma 2019 možete popuniti OVDE >>>

Odgovore na probleme koje kapitalizam proizvodi ne možemo pronaći u okvirima diskursa koji već nekoliko decenija dominira univerzitetskim ili medijskim poljem. Želimo li uzdrmati status quo neophodno je reaktuelizovati polje kritičke teorije. Istraživanje socijalističke politike danas, ali i iskustava realnopostojećih socijalizama, postaje sve važnije. Ipak, studije o kojima je ovde reč imaju nameru da odu i korak dalje od zadovoljavanja intelektualne znatiželje, odnosno, cilj nam je da program bude početak dalje artikulacije kritike kapitalizma u pravcu njegovog prevazilaženja.

Učestvovanje u projektu je besplatno i ne iziskuje specifično predznanje o temama kojima ćemo se baviti, ali je važno da učesnici i učesnice studija budu posvećeni i redovni na dogovorenim sesijama, da redovno prolaze kroz predloženu literaturu i da aktivno doprinose diskusijama i procesu zajedničkog rada. Studije se održavaju u Beogradu, a broj polaznika/ca je ograničen.

Program je realizovan uz podršku Rosa Luxemburg Stiftung – Southeast Europe i transform! europe.

Print Friendly, PDF & Email