Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

CPE-socijalizam

Sreda, 26. oktobar u 19 časova.
KUD “Petefi”, Petefijeva br. 1

O knjizi će govoriti autori i autorke:
Tanja Vukša, Jelena Veljić, András Juhász i Vladimir Simović.

Knjigu možete preuzeti OVDE >>>

Facebook event >>>

Tekstovi koji čine ovaj zbornik imaju za cilj da preispitaju neke od konkretnih političkih i ekonomskih mera koje bi mogli da budu podloga razvoju socijalističke alternative danas.

Danas kada živimo u društvu koje je obeleženo sve izraženijim nejednakostima, čini se važnim u prvi plan staviti zahtev za drugačijim svetom, onim koji će biti u stanju da obezbedi kontinuirani proces razvoja ljudskih bića i zadovoljenja njihovih potreba, a ne potreba profita kao što je to slučaj danas. Danas, kada se levica ponovo razvija na našim prostorima koji su ekonomski i socijalno devastirani kapitalističkom restauracijom, potrebno je podići uloge i razmišljati koji su to koraci koji nam takvu promenu mogu doneti.

S tom početnom pretpostavkom radilo se na tekstovima koji se nalaze u knjizi – promišljanje predloga za transformaciju ekonomske i političke sfere, ali sa jasnom predstavom gde mi zapravo želimo da stignemo. Sasvim sigurno, ova knjiga neće dati odgovor na sva pitanja; dalji rad na razvijanju strategije izgradnje socijalizma nalazi se pred nama i sasvim izvesno neće biti lak. Ali to je put kojim se mora krenuti. Nemamo šta da izgubimo jer je jedini izbor pred kojim se nalazimo: socijalizam ili varvarstvo.

Knjiga je objavljena uz podršku Rosa Luxemburg Stiftung – Southeast Europe.

Print Friendly, PDF & Email