Pokrenuta inicijativa “Pravo na vodu”!

Pokrenuta inicijativa “Pravo na vodu”!

“Pravo na vodu” je mreža koja okuplja organizacije i pojedince ujedinjene u borbi za pristup vodi. U svom prvom saopštenju ova inicijativa naglašava da apsolutno svaki čovek mora imati pristup dovoljnoj količini kvalitetne vode kako bi zadovoljio svoje...
Izveštaj sa konferencije “Povratak utopije”

Izveštaj sa konferencije “Povratak utopije”

Sredinom novembra, u organizaciji Centra za politike emancipacije, uz saradnju sa Rosa Luxemburg Stiftung SEE i transform! Europe, u Beogradu je održana konferencija Povratak utopije: socijalističke strategije danas. U tri dana izlaganja i diskusija govorilo se o sve...
Vladimir Simović: Kud se dede politički argument?

Vladimir Simović: Kud se dede politički argument?

Tekst je pisan kao odgovor na članak Zorana Ćirjakovića objavljen u Politici 18. februara 2015. pod naslovom “Invazija marksovaca”. Iako sam u prethodnom tekstu uputio kritiku Zoranu Ćirjakoviću da u svojoj analizi levice nije konstruktivan, nisam...
Vladimir Simović: Ipak sunčaniji dani za levicu u Srbiji

Vladimir Simović: Ipak sunčaniji dani za levicu u Srbiji

Tekst je pisan kao odgovor na članak Zorana Ćirjakovića objavljen u Politici 18. februara 2015. pod naslovom “Šest puta ‘ua’ za radničku klasu”. U tekstu objavljenom u Politici 18. februara, Zoran Ćirjaković pominje Levi samit Srbije kao...