transform! europe: Razgovori sa levicom

transform! europe: Razgovori sa levicom

Evropske zemlje nespremno su dočekale pandemiju izazvanu koronavirusom. Ipak, efekti zdravstvene krize nisu svuda bili isti. Najtragičnijim posledicama bile su izložene zemlje čiji su socijalni i zdravstveni sistemi bili izloženi politikama štednje. Pandemija je...
GUE/NGL: COVID-19 razotkriva destruktivno nasleđe neoliberalizma

GUE/NGL: COVID-19 razotkriva destruktivno nasleđe neoliberalizma

Parlamentarna grupa GUE/NGL, koja u Evropskom parlamentu okuplja leve, zelene i progresivne partije, izdvojila je šest tačaka u kojima argumentuje kako je neoliberalna politika negativno uticala na mogućnost država da se uhvate ukoštac sa pandemijom koronavirusa. Već...
Vladimir Simović: Šta to sprema levica u Srbiji?

Vladimir Simović: Šta to sprema levica u Srbiji?

Nije danas u Srbiji toliko teško uzburkati ono što bismo mogli nazvati političkom javnošću. Tako je bilo i protekle sedmice kada je nedeljnik Vreme na naslovnoj strani objavio sliku Jova Bakića uz naslov – Zašto osnivam partiju? “Od 1990. naovamo to će ideološki...