Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

Voda mora biti dostupna svima bez obzira na imovinski status.

Male hidroelektrane (MHE) ugrožavaju reke i njihovu gradnju treba odmah zaustaviti.

Voda je osnovno ljudsko pravo.

Koliko velike probleme stvaraju male hidroelektrane?

Aleksa Petković

„Bedno se osećam. U situaciji sam da dignem ruke i da ćutim” ka