Voda mora biti dostupna svima bez obzira na imovinski status.

Male hidroelektrane (MHE) ugrožavaju reke i njihovu gradnju treba odmah zaustaviti.

Voda je osnovno ljudsko pravo.

VOJVODINA

KIKINDA

Nivo arsena u vodi iznosi 23.3 µg/L (mikrograma po litru) na teritoriji Kikinde. Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L. Voda iz kikindskog vodovoda je hemijski neispravna već na samom izvorištu. Žućkaste je boje, neprijatnog mirisa, povećane temperature i koncentracije amonijaka, kao i drugih organskih materija zbog čega se hloriše. U centru grada je postavljena eko-česma sa čistom vodom.
U maju 2017. godine Kikinda je potpisala ugovor o zajmu od šest miliona evra sa nemačkom državnom razvojnom bankom KfW za izgradnju pogona za prečišćavanje vode. Pogon je trebalo da počne sa radom 2019. godine, ali nadležni su izjavili da će početak radova krenuti tek krajem godine. Međunarodni tender za izbor izvođača je takođe najavljen za 2019. godinu. Iako je prvobitno navedeno da će se pogon izgraditi od sredstava razvojne banke KfW, gradonačelnik je nedavno izjavio kako može doći do promena. Ranije je najavljeno da bi od ukupne vrednosti investicije od 6 miliona evra, 70% bilo pokriveno kreditom KfW, a ostatak od 30% bi predstavljala bespovratna sredstva nemačke države. Ali, dovedena je u pitanje i početna vrednost troškova projekta s obzirom na to da najnovije procene dosežu do sume od 10 do 12 miliona evra.

 • Zagađenost vode

BANATSKA TOPOLA (OPŠTINA KIKINDA)

U mestu Banatska Topola, analize lokalnih laboratorija pokazuju nivo arsena od oko 15 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L.

 • Zagađenost vode

BAŠAID (OPŠTINA KIKINDA)

U mestu Bašaid, analize vode pokazuju nivo arsena od 33.9 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L. U Bašaidu je prisutan problem sa podzemnim vodama i poplavama zbog kog se 2011. godine deset kuća srušilo.

 • Zagađenost vode

MOKRIN (OPŠTINA KIKINDA)

U Mokrinu, analize vode pokazuju nivo arsena od 30.9 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L.

 • Zagađenost vode

IĐOŠ (OPŠTINA KIKINDA)

U Iđošu, analize vode pokazuju nivo arsena od 32.5 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L.

 • Zagađenost vode

SAJAN (OPŠTINA KIKINDA)

Analize vode pokazuju da je nivo arsena 63,3 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena 10 µg/L.

 • Zagađenost vode

VINCAID (OPŠTINA KIKINDA)

Analize vode pokazuju da je nivo arsena 54,8 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena 10 µg/L.

 • Zagađenost vode

NOVI BEČEJ

U Novom Bečeju sadržaj arsena na određenim izvorištima iznosi čak i do 273 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L. Dakle, radi se o enormno velikoj količini štetne materije koja je i do 27 puta veća od dozvoljenog maksimuma. Vlasti još uvek nisu zabranile korišćenje vode za piće. Dodatni problem predstavlja i činjenica da je 60% gradskih cevi od azbesta koji je kancerogen. Pored toga, cevi su toliko dotrajale da grad gubi oko 40% vode usled curenja na instalacijama. Pre tri godine izrađena je studija opravdanosti postrojenja za pripremu vode, na osnovu koje je formirana procena da je potrebno oko 2,5 miliona evra za realizaciju projekta. Prema studiji, cena vode će dvostruko porasti jer će se troškovi prerade kretati od 30 do 47 dinara po m³ i biće dodati na sadašnju cenu od 36 dinara. Početkom 2018. godine, Novi Bečej je dobio donaciju od 967.000 evra od Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine kako bi započeo izgradnju pogona za prečišćavanje vode za piće. Gradonačelnik je izjavio da će prva od tri faze izgradnje biti završena do proleća 2019. godine. Već krajem 2018. godine došlo je do određenih tehničkih problema koji su početak radova zakazanih za jesen odložili na neodređeno vreme. Nakon toga, Novi Bečej je dobijena sredstva vratio Upravi za kapitalna ulaganja Vojvodine. U Novom Bečeju prisutan je i problem sa otpadnim vodama koje se direktno izlivaju u reke. Planira se izgradnja novog prečistača otpadnih voda, pošto je stari izgoreo pre nekoliko godina. Na taj način, u kanal Dunav-Tisa-Dunav bi se ispuštala prečišćena voda.

 • Zagađenost vode
 • Nedostatak vodovodne i kanalizacione infrastrukture

NOVO MILOŠEVO (OPŠTINA NOVI BEČEJ)

U mestu Novo Miloševo, analize vode pokazuju nivo arsena od 36 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L.

 • Zagađenost vode

BOČAR (OPŠTINA NOVI BEČEJ)

Analize vode pokazuju da je nivo arsena 77 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L.

 • Zagađenost vode

KUMANE (OPŠTINA NOVI BEČEJ)

Analize vode pokazuju da je nivo arsena 174 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L.

 • Zagađenost vode

ZRENJANIN

Voda je u Zrenjaninu zabranjena za piće od 2004. godine, od kada je testirano čak deset pilot postrojenja. Iako ume da varira, nivo arsena se kreće čak do 194 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L. Dakle, radi se o velikoj količini štetne materije koja je i do 19 puta veća od dozvoljenog maksimuma. Rezultati istraživanja sprovedenog u Zrenjaninu pokazali su da je značajno veći rizik za oboljevanje od dijabetesa tipa 2 prisutan kod populacije izložene arsenu. Do tog istraživanja, uglavnom se ukazivalo na kancerogenost arsena.

Opremu za prečišćavanje vode i flaširanu vodu masovno kupuju domaćinstva, a siromašniji građani su primorani da piju vodu sa česme ili sami prenose vodu sa javnih eko-česmi. Uprkos tada važećem Zakonu o komunalnim delatnostima koja privatnim firmama zabranjuje da se bave javno-komunalnim poslovima, grad Zrenjanin je 2014. godine dodelio posao izgradnje fabrike grupi Zilio i srpskoj firmi Sinerteh. Uprava Sinerteha, nakon što je njihova firma dobila posao, izjavila je kako je njihovo rešenje najbolje s obzirom na to da će građani bez dinara finansiranja dobiti zdravu vodu.

Ali, prema ugovoru između grada i kompanije Sinerteh koja je izgradila pogon, prečišćavanje će uvećati cenu za 33 dinara po m³ vode. Takođe, prema radnoj grupi za izradu Elaborata za utvrđivanje modela javne nabavke, procenjena godišnja potrošnja pijaće vode u Zrenjaninu iznosi 7 miliona m³. Sa druge strane, JKP „Vodovod i kanalizacija“ beleži prosečnu potrošnju od oko 4,7 miliona m³. Grad se u ugovoru sa fabrikom Zilio obavezao da će platiti 6,5 miliona m³ vode, nezavisno od potrošnje.

Izgrađena fabrika čekala je na dozvolu od avgusta 2017. godine, jer po tadašnjem zakonu privatna lica nisu mogla obavljati komunalne usluge. To je omogućeno krajem 2018. godine promenom zakona. Ubrzo, puštena je u probni rad, ali početkom februara analize Instituta za javno zdravlje Vojvodine pokazuju neispravnost. Investitori nezavisno od toga zahtevaju nadoknadu gubitaka jer fabrika nije mogla da počne sa radom. Krajem marta, firma je dobila sanitarnu dozvolu, ali nakon par dana obustavljen je rad zbog problema sa mehaničkim zagađenjem, kako je izjavila uprava kompanije Sinerteh. Takođe, navedeno je da se početak rada fabrike mora još odložiti zbog dihtunga koji im nedostaje. Udruženje „Građanski Preokret“ iz Zrenjanina početkom septembra podnelo je krivičnu prijavu protiv gradonačelnika i još pet osoba za koje tvrde da su nezakonito koristili javna sredstva u procesu izgradnje pogona za prečišćavanje vode.

Čak i kada/ako fabrika u potpunosti proradi postavlja se pitanje kakvog će kvaliteta voda biti, s obzirom na to da je jedina obaveza investitora da voda na izlasku iz fabrike bude ispravna. Problem predstavljaju stare gradske cevi zbog čega se može desiti da voda i dalje bude neadekvatna. Upravo se to dogodilo u mestu Baja u Mađarskoj kada je prečišćena voda sa višom koncentracijom kiseonika počela da ispira cevi pa se ta prljavština našla u vodi za piće koja je već bila prečišćena.

U Elaboratu za utvrđivanje modela javne nabavke iz 2014. godine navodi se da u Srbiji ne postoji deponija za odlaganje opasnog otpada, te da pre početka rada postrojenja grad Zrenjanin mora imati rešenje za eliminisanje otpadnog materijala. Takođe, navodi se da su za to potrebna značajna materijalna sredstva koja bi se morala uračunati u cenu vode za piće. Nasuprot tome, u ugovoru potpisanom između JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin i konzorcijuma koji je dobio ovaj posao, u članu 11. stav 4, stoji da Izvršilac ima obavezu da potpiše ugovor sa registrovanom deponijom kojoj će transportovati otpadni material.

 • Zagađenost vode
 • Privatizacija vodosnabdevanja

FARKADŽIN (OPŠTINA ZRENJANIN)

U Farkaždinu, analize vode pokazuju nivo arsena od 31,1-35,5 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L.

 • Zagađenost vode

JANKOV MOST (OPŠTINA ZRENJANIN)

Analize vode pokazuju da je nivo arsena 69 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L.

 • Zagađenost vode

KLEK (OPŠTINA ZRENJANIN)

Analize vode pokazuju da je nivo arsena 70-71,3 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L.

 • Zagađenost vode

MIHAJLOVO (OPŠTINA ZRENJANIN)

Analize vode pokazuju da je nivo arsena 81 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L.

 • Zagađenost vode

ARADAC (OPŠTINA ZRENJANIN)

Analize vode pokazuju da je nivo arsena 118,6-145,7 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L.

 • Zagađenost vode

MELENCI (OPŠTINA ZRENJANIN)

Analize vode pokazuju da je nivo arsena 174,3-185,4 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L.

 • Zagađenost vode

TARAŠ (OPŠTINA ZRENJANIN)

Analize vode pokazuju da je nivo arsena 315,8-321,2 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L.

 • Zagađenost vode

PERLEZ (OPŠTINA ZRENJANIN)

Nadležni su izjavili da je koncentracija arsena u vodi povišena, ali preciznije informacije nisu dostupne.

 • Zagađenost vode

SUBOTICA

U ovom gradu na određenim lokacijama nivo arsena u vodi kreće se i do 99 µg/L (mikrograma po litru) arsena u vodi, iako lokalne službe za javno zdravlje tvrde da 80% stanovnika koristi čistu vodu zahvaljujući pogonu za prečišćavanje izgrađenom 1991. godine. Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L. Pored arsena, subotička voda na određenim mestima sadrži gvožđe i amonijak. U oktobru 2017. godine Subotica je objavila da je obezbedila sredstva od 5,5 miliona evra od Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj kako bi izgradila pogon za prečišćavanje vode od arsena. U toku je izgradnja navedene fabrike, a trebalo bi da bude puštena u probni rad 2020. godine. Iz radne grupe za realizaciju projekta izjavili su da će to biti prvo postrojenje sa linijom za preradu mulja koji ostaje nakon prečišćavanja vode. Dve havarije u 2017. godini dogodile su se na uređaju za prečišćavanje otpadnih voda pa je u budžetu za narednu godinu odvojeno 25 miliona dinara kako bi se to ubuduće sprečavalo. Ovakve situacije posebno ugrožavaju već zagađeno Palićko jezero jer se u njega ulivaju neprečišćene vode.

 • Zagađenost vode

TEMERIN

U Temerinu je voda sa česmi već 13 godina zabranjena za upotrebu. Pre nekoliko godina, lokalna vlast uklonila je i cisterne sa ispravnom vodom. Prema analizama, u vodi se nalazi povećana koncentracija amonijaka, organskih materija, nitrita i arsena. Voda je izmenjene boje i bistrine. Iz Instituta za javno zdravlje Vojvodine je saopšteno da najveću opasnost za zdravlje ljudi predstavlja visoka koncentracija nitrita i arsena, poznatih kancerogena. Najnoviji podaci iz Doma zdravlja Temerin govore da je na ovom području u stalnom porastu pojava karcinoma organa za varenje i da je on drugi uzročnik smrtnosti kod ljudi.

 • Zagađenost vode

BAČKI JARAK (OPŠTINA TEMERIN)

Nadležni su izjavili da je koncentracija arsena u vodi povišena, ali preciznije informacije nisu dostupne.

 • Zagađenost vode

SIRIG (OPŠTINA TEMERIN)

Nadležni su izjavili da je koncentracija arsena u vodi povišena ali, preciznije informacije nisu dostupne.

 • Zagađenost vode

SRPSKI KRSTUR (OPŠTINA KULA)

U selu Srpski Krstur, nivo arsena kao i drugih organskih materija štetnih po ljudsko zdravlje, prevazilazi dozvoljeni maksimum koncentracije. Analize vode pokazuju nivo arsena od 11µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L.Voda je zabranjena za piće i kuvanje još od 2005. godine. Pilot-projektom Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju (IHTM) iz Beograda 2007. godine, metodom koja je primenjena prvi put u Srbiji, uklonjene su štetne organske materije kao i arsen koji je sveden na 5 puta nižu koncentraciju od dozvoljenog maksimuma. Voda prečišćena uređajem IHTM pokazala se kao visokokvalitetna i izuzetno blagotvorna za ljudski organizam. Uređaj IHTM zasad je instaliran samo na po jednoj česmi u zgradi mesne zajednice Ruskog Krstura. Opština Kula je 2017. godine najavila izgradnju fabrike za prečišćavanje na bazi tehnologije kojom je deset godina ranije IHTM uspešno sproveo pilot projekat za filtraciju vode. Informacije o planu i roku sprovedbe za izgradnju ove fabrike ne postoje u javnosti.

 • Zagađenost vode

KRUŠČIĆ (OPŠTINA KULA)

U selu Kruščić, nivo arsena kao i drugih organskih materija štetnih po ljudsko zdravlje, prevazilazi dozvoljeni maksimum koncentracije. Analize vode pokazuju nivo arsena od 31-32 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L.Voda je zabranjena za piće i kuvanje još od 2005. godine. Pilot-projektom Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju (IHTM) iz Beograda 2007. godine, metodom koja je primenjena prvi put u Srbiji, uklonjene su štetne organske materije kao i arsen koji je sveden na 5 puta nižu koncentraciju od dozvoljenog maksimuma. Voda prečišćena uređajem IHTM pokazala se kao visokokvalitetna i izuzetno blagotvorna za ljudski organizam. Uređaj IHTM zasad je instaliran samo na po jednoj česmi u zgradi mesne zajednice Kruščića. Opština Kula je 2017. godine najavila izgradnju fabrike za prečišćavanje na bazi tehnologije kojom je deset godina ranije IHTM uspešno sproveo pilot projekat za filtraciju vode. Informacije o planu i roku sprovedbe za izgradnju ove fabrike ne postoje u javnosti.

 • Zagađenost vode

NOVI KNEŽEVAC

U mestu Novi Kneževac, nivo arsena u vodi iznosi 39.1 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L. U aprilu 2019. izvršena je rekonstrukcija na delu vodovodne mreže. Ukupna vrednost rekonstrukcije je 32 miliona dinara, a sredstva su obezbeđena iz Uprave za kapitalna ulaganja. Uprkos tome, problem kvaliteta vode ostaje nerešen.

 • Zagađenost vode

ĐALA (OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC)

U mestu Đala, analize lokalnih laboratorija pokazuju nivo arsena od 12.5 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L.

 • Zagađenost vode

MAJDAN (OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC)

U mestu Majdan, analize lokalnih laboratorija pokazuju nivo arsena od 20.5 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L.

 • Zagađenost vode

RABE (OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC)

U mestu Rabe, analize lokalnih laboratorija pokazuju nivo od arsena od oko 17 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L.

 • Zagađenost vode

BANATSKO ARANĐELOVO (OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC)

U mestu Banatsko Aranđelovo, analize lokalnih laboratorija pokazuju da je nivo arsena 20.5 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L. Početkom ove godine, obezbeđeno je oko pola miliona evra za rekonstrukciju dela vodovodne mreže s obzirom na to da je ona u najgorem stanju u celoj novokneževačkoj opštini. Rekonstrukcija se finansira od strane Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine.

 • Zagađenost vode

FILIĆ (OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC)

U mestu Filić, prema analizama lokalnih laboratorija nivo arsena iznosi 26.5 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L.

 • Zagađenost vode

PODLOKANJ (OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC)

U mestu Podlokanj, analize vode lokalnih laboratorija pokazuju nivo arsena od 29 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L.

 • Zagađenost vode

KULPIN (OPŠTINA BAČKI PETROVAC)

U mestu Kulpin, analize lokalnih laboratorija pokazuju nivo arsena od 19µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L.

 • Zagađenost vode

BAČKO DOBRO POLJE (OPŠTINA VRBAS)

U mestu Bačko Dobro Polje, analize lokalnih laboratorija pokazuju nivo arsena od 19µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L.

 • Zagađenost vode

ZMAJEVO (OPŠTINA VRBAS)

U mestu Zmajevo, analize vode pokazuju nivo arsena od 30 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L. Nekada je u selu postojala banja, dok se danas potencijal izvorišta termalne sumporne vode ne koristi.

 • Zagađenost vode

SAVINO SELO (OPŠTINA VRBAS)

U Savinom Selu, nivo arsena u vodi iznosi 39 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L. Godine 2015. udruženje „Nada za Savino Selo“ i više od 300 meštana, isprovocirani tužbama zbog neplaćenih dugova za vodu, akcijama isključenja i izbegavanjem nadležnih da odgovore na pitanje o ispravnosti vode, podneli su zajedničku tužbu protiv opštine Vrbas i JKP „Standard“.

 • Zagađenost vode

RAVNO SELO (OPŠTINA VRBAS)

Analize vode pokazuju da je nivo arsena 103 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L.

 • Zagađenost vode

KUCURA (OPŠTINA VRBAS)

Nadležni su izjavili da je koncentracija arsena u vodi povišena, ali preciznije informacije nisu dostupne.

 • Zagađenost vode

KARAVUKOVO (OPŠTINA ODŽACI)

U mestu Karavukovo, analize lokalnih laboratorija pokazuju nivo arsena od 26 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L. Opština Odžaci je početkom 2019. dobila oko 300.000 evra za rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje pijaće vode u Karavukovu. Ovaj iznos predstavlja 65% ukupne vrednosti rekonstrukcije. Meštani se snabdevaju vodom tako što svi koriste jednu javnu česmu, gde ponekad i satima čekaju u redu. Mesna zajednica je 2011. godine tužila firmu „Tehnomagterm“ iz Novog Sada, koja je uzela avans, a posao ugradnje dodatnih filtera za prečišćavanje vode nije završila. Do 2011. godine, 30 miliona dinara je uloženo u problem vodosnabdevanja.

 • Zagađenost vode

LALIĆ (OPŠTINA ODŽACI)

U mestu Lalić, analize vode pokazuju nivo arsena od 32 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L.

 • Zagađenost vode

BOGOJEVO (OPŠTINA ODŽACI)

U mestu Bogojevo, analize vode pokazuju nivo arsena od 37 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L.

 • Zagađenost vode

RATKOVO (OPŠTINA ODŽACI)

U mestu Ratkovo, nivo arsena u određenim uzorcima iznosi 48 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L.

 • Zagađenost vode

SRPSKI MILETIĆ (OPŠTINA ODŽACI)

Analize vode pokazuju da je nivo arsena 68 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L.

 • Zagađenost vode

KANJIŽA

U mestu Kanjiža, analize vode pokazuju nivo arsena od 38.2 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L.
U mestu postoji banja. U okviru projekta, planiranim u saradnji sa Segedinom, a finansiranim od sredstava Evropske unije, u Kanjiži bi trebalo da 2020. godine bude izgrađen prečistač otpadnih voda koji bi poboljšao kvalitet vode reke Tise.

 • Zagađenost vode

MARTONOŠ (OPŠTINA KANJIŽA)

U mestu Martonoš, analize lokalnih laboratorija pokazuju nivo arsena od 28 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L. Zbog navedenih problema, 2013. godine obezbeđeno je 848.000 dinara za formiranje novog izvorišta. To predstavlja samo jedan korak ka rešenju problema, a između ostalog, neophodna je ugradnja uređaja za prečišćavanje vode.

 • Zagađenost vode

HORGOŠ (OPŠTINA KANJIŽA)

U Horgošu analize vode pokazuju nivo arsena od 35.6 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L.

 • Zagađenost vode

MALI PESAK (OPŠTINA KANJIŽA)

Analize vode pokazuju da je nivo arsena 82.3 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L.

 • Zagađenost vode

CRNA BARA (OPŠTINA BOGATIĆ)

U mestu Crna Bara, analize vode lokalnih laboratorija pokazuju nivo arsena od 29.8 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L. Početkom 2019. predsednik Crne Bare izjavio je kako se potpuno ispravna voda nalazi na bušotini Ignjatova bara, ali radovi na njoj još uvek nisu započeti.

 • Zagađenost vode

SENTA

U mestu Senta, analize vode pokazuju nivo arsena od 32.5 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L. U maju 2018. godine pokrenut je projekat „Nova kultura vode“, program saradnje Srbije i Mađarske, za koji je izdvojeno skoro 200.000 evra iz fondova Evropske Unije. Očekivalo bi se da je projekat usmeren na unapređenje kvaliteta vode dok zapravo, projekat za cilj ima očuvanje kulturnog nasleđa regije kroz koju protiče Tisa.

 • Zagađenost vode

ČOKA

Analize vode pokazuju da je nivo arsena 68.7 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L.

 • Zagađenost vode

VRBICA (OPŠTINA ČOKA)

U mestu Vrbica, analize vode pokazuju nivo arsena od 33 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L.

 • Zagađenost vode

BANATSKI MONOŠTOR (OPŠTINA ČOKA)

U mestu Banatski Monoštor, analize vode pokazuju nivo arsena od 33.9 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L.

 • Zagađenost vode

SANAD (OPŠTINA ČOKA)

U mestu Sanad, analize vode pokazuju nivo arsena od 62.9 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L.

 • Zagađenost vode

JAZOVO (OPŠTINA ČOKA)

Analize vode pokazuju da je nivo arsena 122.1 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L.

 • Zagađenost vode

OSTOJIĆEVO (OPŠTINA ČOKA)

Analize vode pokazuju da je nivo arsena 125,7 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L.

 • Zagađenost vode

PADEJ (OPŠTINA ČOKA)

Analize vode pokazuju da je nivo arsena 132,7 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L.

 • Zagađenost vode

KARAĐORĐEVO (OPŠTINA BAČKA PALANKA)

U mestu Karađorđevo, nivo arsena u pojedinim uzorcima vode iznosi 47 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L. Sekretar i predsednik Saveta mesne zajednice Karađorđevo, podneli su tužbu protiv predsednika Društva za zaštitu prirode „Tikvara“, zbog toga što je lepio plakate kojima je navodno dezinformisao građane da je voda neispravna za piće. Predsednik ovog udruženja je tada, 2010. godine izjavio kako poseduje nalaz laboratorije Prirodno-matematičkog fakulteta iz Novog Sada od juna 2009. godine, u kom je utvrđena koncentracija arsena viša od propisane. Nadležni su izjavili kako voda zaista jeste neispravna u nekim bunarima, ali da je koncentracija arsena niža kada se u vodovodu pomeša voda iz više bunara različitog kvaliteta vode.

 • Zagađenost vode

TOVARIŠEVO (OPŠTINA BAČKA PALANKA)

U Tovariševu, analize vode pokazuju nivo arsena od 28-33 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L.

 • Zagađenost vode

GAJDOBRA (OPŠTINA BAČKA PALANKA)

Nadležni su izjavili da je koncentracija arsena u vodi povišena, ali preciznije informacije nisu dostupne.

 • Zagađenost vode

RASTINA (OPŠTINA SOMBOR)

U Rastini, analize vode pokazuju nivo arsena od 17-21 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L.

 • Zagađenost vode

KLJAJIĆEVO (OPŠTINA SOMBOR)

U Kljajićevu, analize vode pokazuju nivo arsena od 22-30 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L. Stanovnici ovog mesta su 2018. godine potpisivali peticiju u kojoj su tvrdili da su im računi za vodu u prethodnim mesecima visoki, da ne odgovaraju realnoj potrošnji i da su posledica novih, neodgovarajućih vodomera.

 • Zagađenost vode

DOROSLOVO (OPŠTINA SOMBOR)

U Doroslovu, analize vode pokazuju nivo arsena od 22-31 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L.

 • Zagađenost vode

STAPAR (OPŠTINA SOMBOR)

U Staparu, analize vode pokazuju nivo arsena od 23-36 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L.

 • Zagađenost vode

GAKOVO (OPŠTINA SOMBOR)

U Gakovu, analize vode pokazuju nivo arsena od 24-28 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L.

 • Zagađenost vode

KOLUT (OPŠTINA SOMBOR)

U mestu Kolut, analize vode pokazuju nivo arsena od 16-20 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L.

 • Zagađenost vode

RIĐICA (OPŠTINA SOMBOR)

U Riđici, analize vode pokazuju nivo arsena od 40-48 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L.

 • Zagađenost vode

ALEKSA ŠANTIĆ (OPŠTINA SOMBOR)

U selu Aleksa Šantić, analize vode pokazuju nivo arsena od 41-48 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L.

 • Zagađenost vode

BAČKI MONOŠTOR (OPŠTINA SOMBOR)

Analize vode pokazuju da je nivo arsena 77-82 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L.

 • Zagađenost vode

ADA

Analize vode pokazuju da je nivo arsena 109 µg/L (mikrograma po litru). Prema SZO (Svetska zdravstvena organizacija), dozvoljeni maksimum koncentracije arsena je 10 µg/L.

 • Zagađenost vode

GLOGONJ (OPŠTINA PANČEVO)

Nadležni su izjavili da je koncentracija arsena u vodi povišena, ali preciznije informacije nisu dostupne.

 • Zagađenost vode

VELIKI GAJ (OPŠTINA PLANDIŠTE)

Nadležni su izjavili da je koncentracija arsena u vodi povišena, ali preciznije informacije nisu dostupne.

 • Zagađenost vode

GAJ (OPŠTINA KOVIN)

Nadležni su izjavili da je koncentracija arsena u vodi povišena, ali preciznije informacije nisu dostupne.

 • Zagađenost vode

DELIBLATO (OPŠTINA KOVIN)

Nadležni su izjavili da je koncentracija arsena u vodi povišena, ali preciznije informacije nisu dostupne.

 • Zagađenost vode

DUBOVAC (OPŠTINA KOVIN)

Nadležni su izjavili da je koncentracija arsena u vodi povišena, ali preciznije informacije nisu dostupne.

 • Zagađenost vode

ŠUMARAK (OPŠTINA KOVIN)

Nadležni su izjavili da je koncentracija arsena u vodi povišena, ali preciznije informacije nisu dostupne.

 • Zagađenost vode

MALO BANAVIŠTE (OPŠTINA KOVIN)

Nadležni su izjavili da je koncentracija arsena u vodi povišena ali preciznije informacije nisu dostupne.

 • Zagađenost vode

SRPSKA CRNJA (OPŠTINA NOVA CRNJA)

Nadležni su izjavili da je koncentracija arsena u vodi povišena, ali preciznije informacije nisu dostupne.

 • Zagađenost vode

BAČKO GRADIŠTE (OPŠTINA BEČEJ)

Nadležni su izjavili da je koncentracija arsena u vodi povišena, ali preciznije informacije nisu dostupne.

 • Zagađenost vode

ŠID

Nadležni su izjavili da je koncentracija arsena u vodi povišena, ali preciznije informacije nisu dostupne.

 • Zagađenost vode

ADAŠEVCI (OPŠTINA ŠID)

Nadležni su izjavili da je koncentracija arsena u vodi povišena, ali preciznije informacije nisu dostupne.

 • Zagađenost vode

BATROVCI (OPŠTINA ŠID)

Nadležni su izjavili da je koncentracija arsena u vodi povišena, ali preciznije informacije nisu dostupne.

 • Zagađenost vode

VIŠNJIĆEVO (OPŠTINA ŠID)

Nadležni su izjavili da je koncentracija arsena u vodi povišena, ali preciznije informacije nisu dostupne.

 • Zagađenost vode

PEĆINCI

Nadležni su izjavili da je koncentracija arsena u vodi povišena, ali preciznije informacije nisu dostupne.

 • Zagađenost vode

SELENČA (OPŠTINA BAČ)

Nadležni su izjavili da je koncentracija arsena u vodi povišena, ali preciznije informacije nisu dostupne.

 • Zagađenost vode

BAČKO NOVO SELO (OPŠTINA BAČ)

Nadležni su izjavili da je koncentracija arsena u vodi povišena ali preciznije informacije nisu dostupne.

 • Zagađenost vode

GOSPOĐINCI (OPŠTINA ŽABALJ)

Nadležni su izjavili da je koncentracija arsena u vodi povišena, ali preciznije informacije nisu dostupne.

 • Zagađenost vode

ČURUG (OPŠTINA ŽABALJ)

Nadležni su izjavili da je koncentracija arsena u vodi povišena, ali preciznije informacije nisu dostupne.

 • Zagađenost vode

NOVI KARLOVCI (OPŠTINA INĐIJA)

Nadležni su izjavili da je koncentracija arsena u vodi povišena, ali preciznije informacije nisu dostupne.

 • Zagađenost vode

KRIVAJA (OPŠTINA BAČKA TOPOLA)

Nadležni su izjavili da je koncentracija arsena u vodi povišena, ali preciznije informacije nisu dostupne.

 • Zagađenost vode

PAČIR (OPŠTINA BAČKA TOPOLA)

Nadležni su izjavili da je koncentracija arsena u vodi povišena, ali preciznije informacije nisu dostupne.

 • Zagađenost vode

STARA MORAVA (OPŠTINA BAČKA TOPOLA)

Nadležni su izjavili da je koncentracija arsena u vodi povišena, ali preciznije informacije nisu dostupne.

 • Zagađenost vode
Centar za politike emancipacije
Strahinjića Bana 30
Beograd
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije