Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije
Ivica Mladenović: Socijalističke magle i vidici u Francuskoj (I deo)

Ivica Mladenović: Socijalističke magle i vidici u Francuskoj (I deo)

Francuska je 6. maja 2012. g. dobila novog, drugog u istoriji Pete Republike, socijalističkog predsednika. S obzirom na civilizacijsku ulogu Francuske, njenu odgovornost u današnjoj Evropi, moć predsednika Republike u političkoj konstrukciji ove velike države i politički, možemo reći, presedan u vidu levičarskog predsednika i njegovih relativno radikalnih obećanja u predizbornoj kampanji, intelektualno i istraživački je izazovno baviti se danas savremenom Francuskom i njenom potencijalnom ulogom u transformaciji Evrope.

Serž Alimi: Zakon nitkova

Serž Alimi: Zakon nitkova

U finansijskom skandalu povezanom sa prevarantskim fiksiranjem Londonske međubankarske stope (Libor) teško je uočiti ko je korumpirani policajac s obzirom na to da potencijalnih kandidata ima baš dosta.

Stipe Ćurković: Europa, kapital, demokracija

Stipe Ćurković: Europa, kapital, demokracija

Javne rasprave pred referendum o pristupanju Europskoj uniji u velikoj su mjeri potvrdile ono što su rijetki kritičari post-socijalističkog ideološkog i političkog konsenzusa već neko vrijeme isticali: temeljna legitimacijska strategija procesa europske integracije u svojoj osnovi predstavlja teleološki narativ o usponu prema neupitnom civilizacijskom pragu, čije prekoračenje predstavlja ispunjenje historijskih težnji ove države i njezinih stanovnika. … U susretu s kritikom ekonomski i socijalno realno postojeće Europske unije, zagovornici pristupanja nisu ni pokušali odgovarati na argumentacijskom terenu s kojega su te kritike upućene.

Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije