Svi radnici i radnice imaju pravo na dobre i sigurne uslove rada.

Radnice i radnici imaju pravo da se sindikalno organizuju i imaju pravo na zaradu koja će im omogućiti dostojanstven život.

Od maloprodajne cene od 100 evra za jedan par cipela tek 0,5 evra odlazi na plate radnica i radnika u proizvodnji.

Plate radnica u zemljama proizvodnje su male, ali zar nisu srazmerne nižim troškovima života?

Čak i kad su troškovi života u zemljama proizvodnje niži od troškova života u razvijenim kapitalističkim zemljama, radnici i radnice u tekstilnoj industriji ne dobijaju platu kojom mogu pokriti najosnovnije životne potrebe kao što su hrana, stanovanje, odeća i obrazovanje.

CCC zagovara i promoviše pravo na platu za život (living wage), odnosno platu koja bi radnicama i njihovim porodicama obezbedila osnovne životne potrebe, omogućila im da u potpunosti učestvuju u društvenom životu i žive dostojanstveno.

Plata za život treba da pokrije troškove hrane, stanovanja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i prevoza, kao i da sadrži mali deo diskrecionog dohotka, odnosno deo novca koji će radnice potrošiti onako kako žele – što bi bila osnova zarade koja ne pokriva samo troškove pukog preživljavanja.

Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije