Uroš Savić: Treba svi da se borimo za ono što nam pripada

Sagovornik nam je bio Uroš Savić, radnik i aktivista sindikata “Sloga” u fabrici Falc East u Knjaževcu.