Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

Socijalizam nije stvar prošlosti, socijalizam je pitanje naše budućnosti.

Vratimo socijalizam u igru.

Cilj Studija socijalizma je artikulacija kritike kapitalizma u pravcu njegovog prevazilaženja.

O studijama socijalizma

Odgovore na probleme koje kapitalizam proizvodi ne možemo pronaći u okvirima diskursa koji već nekoliko decenija dominira univerzitetskim ili medijskim poljem. Želimo li uzdrmati status quo neophodno je reaktuelizovati polje kritičke teorije. Istraživanje socijalističke politike danas, ali i iskustava realnopostojećih socijalizama, postaje sve važnije. Ipak, studije o kojima je ovde reč imaju nameru da odu i korak dalje od zadovoljavanja intelektualne znatiželje, odnosno, cilj nam je da program bude početak dalje artikulacije kritike kapitalizma u pravcu njegovog prevazilaženja.

Od 2019. godine u saradnji sa Udruženim pokretom slobodnih stanara program širimo i u Niš gde će biti organizovana Škola socijalizma.

Realizacija programa podržana je od strane Rosa Luxemburg Stiftung – Southeast Europe i transform! europe.

Učešće u programima je besplatno, a broj učesnika i učesnica je ograničen.

Prijavite se za Školu socijalizma u Nišu do 10. marta klikom OVDE >>>

Zašto socijalizam?

Realnost u kojoj živimo pokazuje nam da današnji zadati politički i ekonomski okviri ne dovode do blagostanja već do sve veće polarizacije društva na mali broj bogatih i privilegovanih, sa jedne, i ogromnu masu osiromašenih i obespravljenih ljudi, sa druge strane. Kriza koja je 2008. godine potresla veliki deo planete zahuktala je debatu o tome kako prevazići kapitalizam, a ekološka kriza ovu debatu čini još intenzivnijom. U širokom spektru političkih odgovora na aktuelno stanje levica se vratila u igru kroz različite društvene pokrete i političke partije. Socijalizam, kao sveobuhvatni naziv za društvo koje u prvi plan stavlja ideju zadovoljenja potreba ljudi, a ne profita, predstavlja jedan od pravaca u kojima se naša društva mogu u budućnosti razvijati. Socijalizam nije stvar prošlosti, socijalizam je pitanje naše budućnosti.

Šta su Studije socijalizma?

Studije socijalizma su jednogodišnji program tokom kojeg se učesnici i učesnice upoznaju sa osnovama socijalističke teorije i prakse. Program se odvija od februara do decembra i uključuje minimum 18 četvoročasovnih sesija koje se održavaju svake druge subote, sa dvomesečnom pauzom tokom leta. Prvi semestar posvećen je osnovnim teorijskim konceptima – uvod u kritiku političke ekonomije, osnove socijalizma kao sistema društvene reprodukcije, osnove socijalističkog feminizma, teorija ideologije i teorija države. Drugi semestar se zasniva na zajedničkom promišljanju šta bi bila socijalistička politika danas – kako omogućiti ekonomsku redistribuciju, demokratsku kontrolu i samoupravljanje, kako rešiti problem javnog duga i kako razvijati proizvodni sektor, kako bi izgledala ekološki održiva socijalistička privreda, da li su moguće drugačije stambene politike i kako transformisati javne servise na način da zadovoljavaju potrebe stanovništva, itd. U tom smislu, Studije predstavljaju kombinaciju generalne teorijske osnove i proaktivne političke prakse socijalizma.

Zašto Škola socijalizma u Nišu?

Niš je danas grad ogromne nezaposlenosti, loše plaćenog rada i eksploatacije. U Nišu danas, najviši državni zvaničnici slave otvaranje fabrika u kojima radnici nose pelene za odrasle. Drugačije, govore nam, nije moguće. Sećanje na drugačiju stvarnost, baš kao i mogućnost drugačije budućnosti, sistematski se potiskuju. Zaboravite na siguran posao, dostojanstvenu zaradu, socijalnu sigurnost, besplatno školovanje. Zadatak Škole socijalizma je borba protiv ovog sistematskog potiskivanja i ponovno otkrivanje ideje da je drugačija stvarnost moguća. Kroz seriju predavanja i razgovora, pokušaćemo zajedno da dođemo do dogovora na pitanje šta je nekada bio socijalizam, kako izgledaju socijalističke ideje danas, i kako bi mogla izgledati socijalistička alternativa aktuelnom neoliberalnom poretku.
Škola socijalizma organizovana je u saradnji sa Udruženim pokretom slobodnih stanara iz Niša.

Ko su predavači i predavačice?

Najveći deo predavanja pokrivaju članice i članovi CPE – Darko Vesić, Tanja Vukša, Miloš Baković Jadžić, Vladimir Simović i Bojana Tamindžija. Ipak, cilj nam je da Studije socijalizma budu platforma za razmenu različitih perspektiva. S tim u vezi, trudimo se da program upotpunimo aktuelnim temama i predavačima i predavačicama. U okviru Studija socijalizma predavanja su u prethodne dve godine održali i Kostas Lapavicas, profesor ekonomije na School of Oriental and Asian Studies Univerziteta u Londonu, Satoko Kišimoto iz Transnacionalnog instituta iz Amsterdama, Joakim Beker, profesor na Institutu za međunarodnu ekonomiju i razvoj na Univerzitetu za ekonomiju i poslovanje u Beču, Sem Gindin, vanredni profesor kanadskog Jork Univerziteta, Iskra Krstić, arhitektica i doktorantkinja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Erik Tusen, predsednik CADTM Belgija (Komitet za ukidanje duga Trećeg sveta) i član Naučnog saveta ATTAC Francuska, Stipe Ćurković i Marko Kostanić iz Centra za radničke studije iz Zagreba, Toni Prug, ekonomista sa Queen Mary univerziteta u Londonu, Marija Jakovljević, sociološkinja, Mario Reljanović, naučni saradnik Instituta za uporedno pravo, Milica Popović, doktorantkinja na Science Po u Parizu i Univerzitetu u Ljubljani.

Kako i kada se prijaviti za Studije socijalizma?

Program Studija socijalizma počinje u februaru i završava se u decembru kada kreće otvoreni poziv za prijave za narednu generaciju polaznica i polaznika. Otvoreni poziv traje tokom decembra i januara kada je moguće poslati prijave. Svaka prijava mora sadržati kratku narativnu biografiju, motivaciono pismo i kontakt osobe koja se prijavljuje. Često nas pitaju da li je motivaciono pismo neophodno. Pošto dobijamo jako veliki broj prijava, a možemo primiti samo 20 ljudi, motivaciono pismo nam pomaže da napravimo najbolju moguću selekciju i počnemo da radimo sa ljudima kojima će program najviše koristiti.
Poziv za prijavu za program Studije socijalizma 2019 otvoren je do 27. januara 2019. Prijavite se OVDE >>>.

Kako i kada se prijaviti za Školu socijalizma u Nišu?

Škola socijalizma uključuje četiri vikend bloka koja se održavaju jednom mesečno počevši od marta. Za školu je moguće prijaviti se do 10. marta, a odgovore na pristigle prijave poslaćemo najkasnije do 17. marta. Svaka prijava mora sadržati kratku narativnu biografiju, motivaciono pismo i kontakt osobe koja se prijavljuje. Često nas pitaju da li je motivaciono pismo neophodno. Pošto dobijamo jako veliki broj prijava, a možemo primiti samo 15 ljudi, motivaciono pismo nam pomaže da napravimo najbolju moguću selekciju i počnemo da radimo sa ljudima kojima će program najviše koristiti. Učešće u školi je potpuno besplatno, a od polaznica i polaznika očekuje se redovnost i posvećenost zajedničkom radu.
Prijavite se OVDE >>>

Majkl Mekarti: Sedam teza o kapitalističkoj demokratskoj državi

Majkl Mekarti: Sedam teza o kapitalističkoj demokratskoj državi

Šta je kapitalistička demokratska država i kako joj pristupiti? Levica je obično gledala na državu ili kao na sredstvo vladajuće klase koje treba “razbiti” ili, kao što je to slučaj sa socijaldemokratijom, kao na neutralni medij koji funkcioneri s ispravnim idejama mogu iskoristiti. U ovom nizu od sedam teza o prirodi i funkciji kapitalističke države, Majkl Mekarti (Michael A. McCarthy) tvrdi da su oba pristupa pogrešna.

Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije