Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

Socijalizam nije stvar prošlosti, socijalizam je pitanje naše budućnosti.

Vratimo socijalizam u igru.

Cilj Studija socijalizma je artikulacija kritike kapitalizma u pravcu njegovog prevazilaženja.

O studijama socijalizma

Odgovore na probleme koje kapitalizam proizvodi ne možemo pronaći u okvirima diskursa koji već nekoliko decenija dominira univerzitetskim ili medijskim poljem. Želimo li uzdrmati status quo neophodno je reaktuelizovati polje kritičke teorije. Istraživanje socijalističke politike danas, ali i iskustava realnopostojećih socijalizama, postaje sve važnije. Ipak, studije o kojima je ovde reč imaju nameru da odu i korak dalje od zadovoljavanja intelektualne znatiželje, odnosno, cilj nam je da program bude početak dalje artikulacije kritike kapitalizma u pravcu njegovog prevazilaženja.

Od 2019. godine u saradnji sa Udruženim pokretom slobodnih stanara program širimo i u Niš gde će biti organizovana Škola socijalizma.

Realizacija programa podržana je od strane Rosa Luxemburg Stiftung – Southeast Europe i transform! europe.

Učešće u programima je besplatno, a broj učesnika i učesnica je ograničen.

Prijavite se za Školu socijalizma u Nišu do 10. marta klikom OVDE >>>

Zašto socijalizam?

Realnost u kojoj živimo pokazuje nam da današnji zadati politički i ekonomski okviri ne dovode do blagostanja već do sve veće polarizacije društva na mali broj bogatih i privilegovanih, sa jedne, i ogromnu masu osiromašenih i obespravljenih ljudi, sa druge strane. Kriza koja je 2008. godine potresla veliki deo planete zahuktala je debatu o tome kako prevazići kapitalizam, a ekološka kriza ovu debatu čini još intenzivnijom. U širokom spektru političkih odgovora na aktuelno stanje levica se vratila u igru kroz različite društvene pokrete i političke partije. Socijalizam, kao sveobuhvatni naziv za društvo koje u prvi plan stavlja ideju zadovoljenja potreba ljudi, a ne profita, predstavlja jedan od pravaca u kojima se naša društva mogu u budućnosti razvijati. Socijalizam nije stvar prošlosti, socijalizam je pitanje naše budućnosti.

Šta su Studije socijalizma?

Studije socijalizma su jednogodišnji program tokom kojeg se učesnici i učesnice upoznaju sa osnovama socijalističke teorije i prakse. Program se odvija od februara do decembra i uključuje minimum 18 četvoročasovnih sesija koje se održavaju svake druge subote, sa dvomesečnom pauzom tokom leta. Prvi semestar posvećen je osnovnim teorijskim konceptima – uvod u kritiku političke ekonomije, osnove socijalizma kao sistema društvene reprodukcije, osnove socijalističkog feminizma, teorija ideologije i teorija države. Drugi semestar se zasniva na zajedničkom promišljanju šta bi bila socijalistička politika danas – kako omogućiti ekonomsku redistribuciju, demokratsku kontrolu i samoupravljanje, kako rešiti problem javnog duga i kako razvijati proizvodni sektor, kako bi izgledala ekološki održiva socijalistička privreda, da li su moguće drugačije stambene politike i kako transformisati javne servise na način da zadovoljavaju potrebe stanovništva, itd. U tom smislu, Studije predstavljaju kombinaciju generalne teorijske osnove i proaktivne političke prakse socijalizma.

Zašto Škola socijalizma u Nišu?

Niš je danas grad ogromne nezaposlenosti, loše plaćenog rada i eksploatacije. U Nišu danas, najviši državni zvaničnici slave otvaranje fabrika u kojima radnici nose pelene za odrasle. Drugačije, govore nam, nije moguće. Sećanje na drugačiju stvarnost, baš kao i mogućnost drugačije budućnosti, sistematski se potiskuju. Zaboravite na siguran posao, dostojanstvenu zaradu, socijalnu sigurnost, besplatno školovanje. Zadatak Škole socijalizma je borba protiv ovog sistematskog potiskivanja i ponovno otkrivanje ideje da je drugačija stvarnost moguća. Kroz seriju predavanja i razgovora, pokušaćemo zajedno da dođemo do dogovora na pitanje šta je nekada bio socijalizam, kako izgledaju socijalističke ideje danas, i kako bi mogla izgledati socijalistička alternativa aktuelnom neoliberalnom poretku.
Škola socijalizma organizovana je u saradnji sa Udruženim pokretom slobodnih stanara iz Niša.

Ko su predavači i predavačice?

Najveći deo predavanja pokrivaju članice i članovi CPE – Darko Vesić, Tanja Vukša, Miloš Baković Jadžić, Vladimir Simović i Bojana Tamindžija. Ipak, cilj nam je da Studije socijalizma budu platforma za razmenu različitih perspektiva. S tim u vezi, trudimo se da program upotpunimo aktuelnim temama i predavačima i predavačicama. U okviru Studija socijalizma predavanja su u prethodne dve godine održali i Kostas Lapavicas, profesor ekonomije na School of Oriental and Asian Studies Univerziteta u Londonu, Satoko Kišimoto iz Transnacionalnog instituta iz Amsterdama, Joakim Beker, profesor na Institutu za međunarodnu ekonomiju i razvoj na Univerzitetu za ekonomiju i poslovanje u Beču, Sem Gindin, vanredni profesor kanadskog Jork Univerziteta, Iskra Krstić, arhitektica i doktorantkinja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Erik Tusen, predsednik CADTM Belgija (Komitet za ukidanje duga Trećeg sveta) i član Naučnog saveta ATTAC Francuska, Stipe Ćurković i Marko Kostanić iz Centra za radničke studije iz Zagreba, Toni Prug, ekonomista sa Queen Mary univerziteta u Londonu, Marija Jakovljević, sociološkinja, Mario Reljanović, naučni saradnik Instituta za uporedno pravo, Milica Popović, doktorantkinja na Science Po u Parizu i Univerzitetu u Ljubljani.

Kako i kada se prijaviti za Studije socijalizma?

Program Studija socijalizma počinje u februaru i završava se u decembru kada kreće otvoreni poziv za prijave za narednu generaciju polaznica i polaznika. Otvoreni poziv traje tokom decembra i januara kada je moguće poslati prijave. Svaka prijava mora sadržati kratku narativnu biografiju, motivaciono pismo i kontakt osobe koja se prijavljuje. Često nas pitaju da li je motivaciono pismo neophodno. Pošto dobijamo jako veliki broj prijava, a možemo primiti samo 20 ljudi, motivaciono pismo nam pomaže da napravimo najbolju moguću selekciju i počnemo da radimo sa ljudima kojima će program najviše koristiti.
Poziv za prijavu za program Studije socijalizma 2019 otvoren je do 27. januara 2019. Prijavite se OVDE >>>.

Kako i kada se prijaviti za Školu socijalizma u Nišu?

Škola socijalizma uključuje četiri vikend bloka koja se održavaju jednom mesečno počevši od marta. Za školu je moguće prijaviti se do 10. marta, a odgovore na pristigle prijave poslaćemo najkasnije do 17. marta. Svaka prijava mora sadržati kratku narativnu biografiju, motivaciono pismo i kontakt osobe koja se prijavljuje. Često nas pitaju da li je motivaciono pismo neophodno. Pošto dobijamo jako veliki broj prijava, a možemo primiti samo 15 ljudi, motivaciono pismo nam pomaže da napravimo najbolju moguću selekciju i počnemo da radimo sa ljudima kojima će program najviše koristiti. Učešće u školi je potpuno besplatno, a od polaznica i polaznika očekuje se redovnost i posvećenost zajedničkom radu.
Prijavite se OVDE >>>

Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije