Razgovarali smo sa strankama o progresivnom oporezivanju

Razgovarali smo sa strankama o progresivnom oporezivanju

U susret izborima uputili smo poziv za sastanak parlamentarnim političkim partijama na kojem bismo im izložili rezultate našeg istraživanja o mogućnostima uvođenja progresivnog poreza na zarade i razgovarali o reformi poreskog sistema Republike Srbije i potencijalima...