Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije
Vladimir Simović: Nevolje sa socijalističkom Jugoslavijom

Vladimir Simović: Nevolje sa socijalističkom Jugoslavijom

Nema je već gotovo tri decenije, a još uvek unosi nemir. Nije baš lagodno domaćoj eliti da se nosi sa njom, pa je sistematski potiskuje. Mada u Beogradu još tu i tamo opstaje – Jugoslovensko dramsko pozorište, hotel Jugoslavija, Jugoslovensko sportsko društvo...