Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

Voda mora biti dostupna svima bez obzira na imovinski status.

Male hidroelektrane (MHE) ugrožavaju reke i njihovu gradnju treba odmah zaustaviti.

Voda je osnovno ljudsko pravo.

Mapa problema

Subotica

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Senta

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Stara Moravica

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Pačir

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Krivaja

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Novi Karlovci

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Bačko Novo Selo

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Čurug

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Gospođinci

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Selenča

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Pećinci

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Adaševci

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Batrovci

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Višnjićevo

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Šid

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Deliblato

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Bačko Gradište

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Srpska Crnja

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Malo Banovište

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Šumarak

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Dubovac

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Čoka

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Glogonj

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Veliki Gaj

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Gaj

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Ada

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Bački Monoštor

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Sanad

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Kljajićevo

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Doroslovo

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Stapar

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Gakovo

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Rastina

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Gajdobra

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Tovariševo

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Karađorđevo

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Ostoijćevo

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Jazovo

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Padej

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Banatski Monoštor

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Vrbica

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Filić

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Kanjiža

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Martonoš

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Horgoš

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Mali Pesak

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Crna Bara

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Srpski Miletić

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Savino Selo

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Ravno Selo

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Bogojevo

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Kucura

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Zmajevo

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Ratkovo

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Karavukovo

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Lalić

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Podlokanj

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Bačko Dobro Polje

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Kulpin

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Banatsko Aranđelovo

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Temerin

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Bački Jarak

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Sirig

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Srpski Krstur

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Kruščić

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Novi Kneževac

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Majdan

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Rabe

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Novi Pazar

 • Zagađenost reka i vode

Pročitaj više

Prijepolje

 • Nedostatak kanalizacione infrastrukture

Pročitaj više

Nova Varoš

 • Nedostatak kanalizacione infrastrukture

Pročitaj više

Sjenica

 • Nedostatak kanalizacione i vodovodne infrastrukture

Pročitaj više

Šabac

 • Nedostatak postrojenja za preradu otpada

Pročitaj više

Banja Koviljača

 • Privatizacija banje

Pročitaj više

Ovčar Banja

 • Zagađenost izvorišta

Pročitaj više

Valjevo

 • Nedostatak vodovodne infrastrukture

Pročitaj više

Vranje

 • Nedostatak vodovodne i kanalizacione infrastrukture

Pročitaj više

Vranjska banja

 • Urušavanje banjskih kapaciteta i nerešeni imovinsko-pravni odnosi

Pročitaj više

Trgovište

 • Nedostatak sistema za odbranu od poplava

Pročitaj više

Bujanovac

 • Privatizacija izvorišta

Pročitaj više

Velepolje

 • Nedostatak vodovodne i kanalizacione infrastrukture

Pročitaj više

Bela Palanka

 • Nedostupnost pijaće vode

Pročitaj više

Aleksinac

 • Nedostatak sistema za odbranu od poplava

Pročitaj više

Prokuplje

 • Nedostatak sistema za odbranu od poplava

Pročitaj više

Leskovac

 • Nedostatak vodovodne i kanalizacione infrastrukture

Pročitaj više

Vlasina

 • Privatizacija izvorišta

Pročitaj više

Pirot

 • Nedostatak vodovodne i kanalizacione infrastrukture

Pročitaj više

Bor

 • Zagađenost izvorišta i reke
 • Nedostatak kanalizacione infrastrukture

Pročitaj više

Niš

 • Nedostatak vodovodne i kanalizacione infrastrukture
 • Nedostatak sistema za odbranu od poplava
 • Urušavanje banjskih kapaciteta i nerešeni imovinsko-pravni odnosi

Pročitaj više

Požarevac

 • Zagađenost izvorišta i reke
 • Nedostatak vodovodne i kanalizacione infrastrukture
 • Kvalitet vode na javnim česmama

Pročitaj više

Smederevo

 • Zagađenost izvorišta i reke
 • Nedostatak vodovodne i kanalizacione infrastrukture

Pročitaj više

Kruševac

 • Zagađenost izvorišta i reke
 • Nedostatak vodovodne i kanalizacione infrastrukture

Pročitaj više

Veliki Šiljegovac

 • Nedostatak vodovodne i kanalizacione infrastrukture

Pročitaj više

Varvarin

 • Nedostatak vodovodne infrastrukture

Pročitaj više

Zaječar

 • Kvalitet vode na javnim česmama

Pročitaj više

Kraljevo

 • Zagađenost izvorišta i reka
 • Nestašice vode
 • Zapuštene banje

Pročitaj više

Rača

 • Zagađena voda za piće

Pročitaj više

Ćuprija

 • Loš kvalitet vode
 • Nedostatak vodovodne infrastrukture

Pročitaj više

Trstenik

 • Nedostatak kanalizacione infrastrukture

Pročitaj više

Stara Pazova

 • Nedostatak vodovodne i kanalizacione infrastrukture
 • Loš kvalitet vode

Pročitaj više

Kikinda

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Banatska Topola

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Bašaid

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Mokrin

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Iđoš

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Beograd

 • Nedostatak vodovodne i kanalizacione infrastrukture
 • Zagađenost izvorišta i reka
 • Loš kvalitet vode

Pročitaj više

Vincaid

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Novi Bečej

 • Zagađenost vode
 • Nedostatak vodovodne i kanalizacione infrastrukture

Pročitaj više

Bočar

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Sajan

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Zrenjanin

 • Zagađenost vode
 • Privatizacija vodosnabdevanja

Pročitaj više

Kumane

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Jankov Most

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Farkadžin

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Klek

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Mihajlovo

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Aradac

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Melenci

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Taraš

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Perlez

 • Zagađenost vode

Pročitaj više

Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije