Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije
Animirani film: Plata za život

Animirani film: Plata za život

Animirani film “Plata za život” predstavlja unutrašnji monolog tekstilne radnice koja je izložena svakodnevnoj borbi da zadovolji osnovne potrebe.

Podrška sindikatu Sloga – Zaustaviti zastrašivanje sindikalnih aktivista i aktivistkinja!

Podrška sindikatu Sloga u kompaniji “Valy doo”

Centar za politike emancipacije pruža punu podršku sindikatu Sloga u ovom preduzeću koji zahteva dostavljanje jasnih kriterijuma kojima se kompanija vodi u procesu najavljenje reorganizacije tokom koje će veliki broj radnica i radnika ostati bez posla.

transform! europe: Razgovori sa levicom

transform! europe: Razgovori sa levicom

Počevši od 11. maja transform! europe će organizovati niz onlajn intervjua sa vodećim ličnostima partija koje su deo Evropske levice u kojima će se razgovarati o odgovorima levih snaga na aktuelnu zdravstvenu i socijalnu krizu.

“Solidarnost” traži solidarnost

“Solidarnost” traži solidarnost

Aktivista udruženja “Solidarnost” iz Subotice osuđen zbog prikupljenog dobrovoljnog priloga građana u vrednosti 96.590 dinara za troškove predizborne kampanje.

GUE/NGL: EU mora da osudi puč u Boliviji

GUE/NGL: EU mora da osudi puč u Boliviji

Grupacija radikalne levice u Evropskom parlamentu GUE/NGL osuđuje puč protiv bolivijskog predsednika Eva Moralesa i pretnje koje su usmerene na vladine zvaničnike i njihove porodice.

Rešavanje pitanja beskrupuloznog profita: Zakon o lancima snabdevanja

Rešavanje pitanja beskrupuloznog profita: Zakon o lancima snabdevanja

Široka koalicija od više od 50 organizacija civilnog društva iz Nemačke, okupljenih oko Inicijative za zakon o lancima snabdevanja (Initiative Lieferkettengesetz), izrazila je stav da Savezna vlada Nemačke treba da nametne zakonske obaveze nemačkim kompanijama da poštuju ljudska prava i ekološke standarde na globalnom nivou.

Pratite Evropske parlamentarne izbore na sajtu Transform! Europe

Pratite Evropske parlamentarne izbore na sajtu Transform! Europe

Do kraja nedelje širom Evrope održavaće se izbori za Evropski parlament. Transform! Europe zajedno sa svim organizacijama članicama i posmatračicama nadgledaće ovaj izborni ciklus i izveštavati o njemu iz leve, progresivne perspektive. Izbori za Evropski parlament...

H&M: Obećane dostojanstvene zarade, sirotinjske nadnice realnost

H&M: Obećane dostojanstvene zarade, sirotinjske nadnice realnost

Kompanije H&M je 2013. godine najavila da će obezbediti uslove da svi radnici zaposleni u strateškim dobavljačima ove kompanije do kraja 2018. godine primaju dostojanstvenu zaradu (living wage). Kako se krajnji rok približavao, međunarodna inicijativa Clean Clothes Campaign je obavila istraživanje u šest ovakvih H&M dobavljačkih pogona. Pokazalo se da su plate i dalje daleko od nivoa potrebnog za dostojanstven život. Ovaj dokument ističe ključne nalaze istraživanja, a uskoro će na našem jeziku biti objavljena i puna verzija.

Izveštaj sa konferencije “Povratak utopije”

Izveštaj sa konferencije “Povratak utopije”

Sredinom novembra, u organizaciji Centra za politike emancipacije, uz saradnju sa Rosa Luxemburg Stiftung SEE i transform! Europe, u Beogradu je održana konferencija Povratak utopije: socijalističke strategije danas. U tri dana izlaganja i diskusija govorilo se o sve prisutnijim otporima dominantnom sistemu društvenih odnosa kao reakciji na agresivne neoliberalne politike globalnog kapitalističkog sistema, artikulaciji, praksama i dometima levih inicijativa i pokreta koje je takav otpor širom sveta iznedrio, kao i o analizi strategija i mogućnosti glavnih protagonista levih politika u stvaranju socijalističke alternative koja se nameće kao nužnost. U tom smislu povratak utopijskom ne podrazumeva apstraktni zanos, nego delatini društveno-politički potencijal otvaranja horizonta koji socijalističku alternativu čini mogućom, a izgradnju političkog entiteta kao nosioca takve alternative stvarnom.

Izveštaj sa konferencije “Vratimo socijalizam u igru”

Izveštaj sa konferencije “Vratimo socijalizam u igru”

Početkom decembra 2015. godine u organizaciji Centra za politike emancipacije u Domu omladine Beograda održana je konferencija „Vratimo socijalizam u igru: elementi za promišljanje socijalističke alternative“. Izlaganja sa ove konferencije su jedan od rezultata višemesečnog istraživačko-obrazovnog rada grupe mladih teoretičara i teoretičarki i aktivista i aktivistkinja, koji su radili na predlozima za promišljanje socijalističke alternative.

Izveštaj sa konferencije “Bilans tranzicije”

Izveštaj sa konferencije “Bilans tranzicije”

Konferencija „Bilans tranzicije“ održana je 8. i 9. decembra u Domu omladine Beograda. Zamišljena kao mesto susreta društvenih teoretičara, aktivista i zainteresovane javnosti, otvorila je prostor za diskusiju o promenama koje su pogodile sve nivoe društva usled prelaska u kapitalistički sistem. Dekonstruišući tranzitološki diskurs koji se plasira javnosti i po kome je Srbija još uvek u nekoj prelaznoj fazi od socijalističkog sistema ka idealno zamišljenom kapitalizmu, ukazano je da su se strukturne promene već desile i da su konkretne politke tranzicijskih vlada shodno dinamici globalnog kapitalističkog sistema pozicionirale Srbiju na njegovoj periferiji. Na konferenciji je analizirano kako su makro promene uticale na svakodnevni život različitih grupa stanovništva. Insistirajući na međuzavisnosti ekonomske i političke sfere, pokazano je zašto su teme kao što su privatizacija, finansijalizacija, radna legislativa, javna preduzeća, penzijski sistem, poljoprivredni sektor, visoko obrazovanje, kao i ženski rad zapravo politička pitanja čije rešavanje mora počivati na konsenzusu.

Izveštaji sa konferencije “Rad, kapital, klasna borba”

Izveštaji sa konferencije “Rad, kapital, klasna borba”

Od 3. do 5. aprila u Domu omladine Beograda održana je konferencija pod nazivom Rad, kapital, klasna borba: rad u periodu neoliberalne transformacije koju je organizovao Centar za politike emancipacije u saradnji sa Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe i Domom omladine Beograda. Konferencija, koja je za cilj imala razmatranje teorijskih i praktičnopolitičkih aspekata transformacije procesa rada i proizvodnih odnosa, okupila je izlagače i izlagačice iz Srbije, Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Nemačke.

Izveštaj sa oktobarskih predavanja iz ciklusa „Zaglavljeni na periferiji“

Izveštaj sa oktobarskih predavanja iz ciklusa „Zaglavljeni na periferiji“

Jesenji deo ciklusa Zaglavljeni na periferiji u organizaciji Centra za politike emancipacije, uz podršku Fondacije Roza Luksemburg, otvoren je 15. oktobra u beogradskom Domu omladine. Tom prilikom održana su dva događaja – predavanje Hilari Wainwright, naslovljeno “Transformativna moć i političko organizovanje” i okrugli sto “Na ulicama Balkana”, na kome su učestvovali Anita Tolić, Bercan Aktaş i Dinko Kreho.

Izveštaj sa majskih predavanja iz ciklusa „Zaglavljeni na periferiji“

Izveštaj sa majskih predavanja iz ciklusa „Zaglavljeni na periferiji“

Nakon vrlo uspešna dva bloka predavanja u kojima su nam gosti bili Primož Krašovec, Asbjorn Val (Asbjørn Wahl), Katrin Samari (Catherine Samary) i Ursula Hjus (Ursula Huws), 6. maja u Domu omladine Beograda smo imali prilike da ugostimo Gorana Musića, ekonomistu i istoričara, dugogodišnjeg aktivistu u studentskim i radničkim inicijativama, kao i Majkla Lebovica (Michael Lebowitz), jednog od najrelevantnijih marksističkih teoretičara danas.

Izveštaj sa aprilskih predavanja iz ciklusa „Zaglavljeni na periferiji“

Izveštaj sa aprilskih predavanja iz ciklusa „Zaglavljeni na periferiji“

12. aprila održan je drugi događaj u okviru ciklusa „Zaglavljeni na periferiji: analize procesa periferizacije i kritike tranzicionog diskursa“, čije su učesnice bile Ursula Hjus (Ursula Huws), profesorka na Studijama rada i globalizacije na Univerzitetu Hertfordshire i urednica međunarodnog interdisciplinarnog časopisa Work Organisation, Labour and Globalisation, i Katrin Samari (Catherine Samary), predavačica i istraživačica na Univerzitetu Paris-Dauphine i Institutu za evropske studije, članica Naučnog saveta francuskog ATTAC-a i članica Četvrte internacionale.

Izveštaj sa martovskih predavanja iz ciklusa “Zaglavljeni na periferiji”

Izveštaj sa martovskih predavanja iz ciklusa “Zaglavljeni na periferiji”

Ciklus predavanja „Zaglavljeni na periferiji: analize procesa periferizacije i kritike tranzicionog diskursa“ u organizaciji Centra za politike emancipacije započet je 7. marta u Domu omladine Beograda. Prva dva predavanja održali su Primož Krašovec, sociolog, aktivista i član Delavsko-pankerske univerze iz Ljubljane i Asbjorn Val (Asbjørn Wahl), istoričar, sociolog i sindikalista iz Norveške.

Letnja škola “Levica” – prostor za razgovor o teoriji, istoriji, politici i perspektivama izgradnje boljeg društva

Letnja škola “Levica” – prostor za razgovor o teoriji, istoriji, politici i perspektivama izgradnje boljeg društva

Od 16. do 21. jula na Fruškoj Gori je održana prva letnja škola pod nazivom “Levica” u organizaciji Centra za politike emancipacije a u saradnji sa Rosa Luxemburg Stiftung. Četrdeset učesnika i učesnica je u četiri dana intenzivnog programa imalo priliku da dobije bazične informacije i proširi znanja o osnovnim teorijskim konceptima, istorijatu levice, ali i dilemama koje se danas pred nju postavljaju.

Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije